ID Dịch vụ Đơn giá ($)/1000 Đơn hàng tối thiểu Đơn hàng tối đa
Tgian ước tính

Gói kéo TOP video cao cấp

1235 View thật kéo top loại cao cấp🚀 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
❤️ Ưu điểm: Tốc độ cao, kéo TOP nhanh, chất lượng cao, bảo hành dài
❤️ Nhược điểm: View thật nên thời gian xem ngẫu nhiên
🟡Khuyến nghị số lượng: Từ 2000 trở lên
Sau khi đặt view kéo top nhanh bạn hãy đặt view duy trì và các tương tác ( like, comment, share, upvote ) kế tiếp để đẩy và giữ TOP

- Có nút hủy đơn
- Bắt đầu: 0-5'
- Bảo hành: 90 ngày
- Tốc độ: ~30k-100k/ngày
- Chất lượng: View thật có thể kèm tương tác
1236 View duy trì loại cao cấp 🐢🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
❤️ Ưu điểm: Chất lượng cao, tốc độ chậm, giữ TOP, giữ đề xuất, bảo hành dài
❤️ Nhược điểm: Chỉ phù hợp để duy trì view
Duy trì view từ 1->7 ngày. tương ứng 1000 đến 7000 view.

- Có nút hủy đơn
- Bắt đầu: 0-5'
- Bảo hành: 90 ngày
- Tốc độ: ~1k/ngày
- Chất lượng: View thật có thể kèm tương tác
1237 Youtube like tốt cho SEO ( Like + 40-90% view )⭐⭐⭐⭐⭐ $23.80 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
❤️ Ưu điểm: Like kèm view từ người thật, bảo hành dài
❤️ Nhược điểm: View ko giữ đc 100%

- Bắt đầu: 1-15p
- Tốc độ: ~1k/ngày
- Bảo hành: 90 ngày với like
1238 Shares từ Facebook - Share kéo TOP 🚀 $3.36 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 1-10p
- Tốc độ: 1k-50k/ngày
- Bảo hành: 90 ngày
Khuyến nghị số lượng từ 1000 trở lên
Hỗ trợ tăng điểm SEO video
1239 Shares từ Facebook ( VN ) - Share duy trì 🐢 $3.36 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Share duy trì, nên đặt từ 500-1000 share

Share từ facebook
Share giúp kéo thứ hạng video youtube
100% an toàn
Bảo hành 90 ngày
1240 Youtube - Comment tùy chọn S5 ( Nick việt ) $31.00 5 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ hỗ trợ tăng bình luận tự chọn cải thiện điểm SEO
Sau khi tăng bình luận bạn hãy tự ghim bình luận và dùng dịch vụ "Like bình luận UPVOTE" để tăng điểm SEO video

Bắt đầu: 1-10p
Tốc độ: 1k-10k/ngày
Bảo hành: Không
1241 Youtube Like bình luận ( UPVOTE ) - Tốt $15.40 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ Tăng like bình luận UPVOTE cải thiện điểm SEO
- Hướng dẫn lấy link bình luận: Click vào thời gian của bình luận muốn tăng like sau đó lấy link

Bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: Không
Tốc độ: 500-5k/ngày

Gói kéo TOP video loại tốt

1242 View kéo TOP loại tốt⚡ $4.48 100 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Sau khi đặt view kéo top nhanh bạn hãy đặt view duy trì và các tương tác ( like, comment, share, upvote ) kế tiếp để tăng điểm SEO giúp đẩy và giữ TOP

. Chất lượng cao
. Thời gian xem trung bình: ngẫu nhiên
. Video có thể tạo đề xuất với đơn hàng lớn
. Tỷ lệ tụt: 0-50%
. Bảo hành: 30 ngày
. Nguồn: Không xác định
1243 View duy trì loại cao cấp 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
❤️ Ưu điểm: Chất lượng cao, tốc độ chậm, giữ TOP, giữ đề xuất, bảo hành dài
❤️ Nhược điểm: Chỉ phù hợp để duy trì view
Duy trì view từ 1->7 ngày. tương ứng 1000 đến 7000 view.

- Có nút hủy đơn
- Bắt đầu: 0-5'
- Bảo hành: 90 ngày
- Tốc độ: ~1k/ngày
- Chất lượng: View thật có thể kèm tương tác
1244 Like không kèm view, tốc độ cao🚀 $17.76 20 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Chất lượng cao, tốc độ cao, giữ like tốt.
💗Nhược điểm: Quy mô 200k like/ngày, do vậy nếu hết tài nguyên đơn hàng like sẽ tự động dừng và chúng tôi sẽ nạp lại tài nguyên trong vòng 6h

🟡Khuyến nghị: Với từ khóa thông thường bạn nên chạy từ 500 like trở lên hoặc đặt dò số lượng like để biết được lượng like mà từ khóa cần để tạo đề xuất


- Đặt bội số của 50
- Like từ user thật
- Chất lượng cao, bảo hành 30 ngày
- Tốc độ 1k-10k/ngày
- Mở hiển thị like

Chú ý: Dịch vụ này có thể không tự động chuyển trạng thái khi hoàn thành, vì vậy bạn hãy kiểm tra số like thực tế.
1245 Like kèm 10% view ⭐⭐⭐⭐⭐ $17.76 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 1-5 phút
- Bảo hành: 30 ngày với like
- Tốc độ: 1k-2k/ngày
- Chất lượng: Trung bình
- Tỷ lệ tụt: Ngẫu nhiên phụ thuộc vào thời kỳ
1246 Shares từ Facebook - Share kéo TOP $3.36 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 1-10p
- Tốc độ: 1k-50k/ngày
- Bảo hành: 90 ngày

Hỗ trợ tăng điểm SEO video
1247 Shares từ Facebook ( VN ) - Share duy trì $3.36 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Share duy trì

Share từ facebook
Share giúp kéo thứ hạng video youtube
100% an toàn
Bảo hành 90 ngày
1248 Youtube - Comment tùy chọn S5 ( Nick việt ) $31.00 5 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ hỗ trợ tăng bình luận tự chọn cải thiện điểm SEO
Sau khi tăng bình luận bạn hãy tự ghim bình luận và dùng dịch vụ "Like bình luận UPVOTE" để tăng điểm SEO video

Bắt đầu: 1-10p
Tốc độ: 1k-10k/ngày
Bảo hành: Không
1249 Youtube Like bình luận ( UPVOTE ) - Tốt $15.40 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ Tăng like bình luận UPVOTE cải thiện điểm SEO
- Hướng dẫn lấy link bình luận: Click vào thời gian của bình luận muốn tăng like sau đó lấy link

Bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: Không
Tốc độ: 500-5k/ngày

Gói kéo TOP video loại rẻ

1250 View kéo TOP loại rẻ🚀 $2.78 1 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, tốc độ cao
💖Nhược điểm: Tỷ lệ tụt ngẫu nhiên theo thời kỳ ( 50-90% ), view sẽ tụt sau một vài ngày

🟡 Sau khi đặt view kéo top nhanh bạn hãy đặt view duy trì và các tương tác ( like, comment, share, upvote ) kế tiếp để tăng điểm SEO giúp đẩy và giữ TOP

- Không áp dụng cho video đã công chiếu, livestream
KHÔNG BẢO HÀNH
Bắt đầu sau: 1-15 phút
Mở công khai khi chạy loại view này
Tốc độ: 1k-20k/ngày ( Có thể thay đổi nếu quá tải )
Thời gian xem: 3-5p
1251 View duy trì loại rẻ $2.47 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Chú ý, với loại view này hãy đợi view kéo TOP hiển thị ra hết rồi mới bắt đầu đặt hàng.

💖Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, tăng tự nhiên,
💖Nhược điểm: Hệ thống chưa hỗ trợ cho video live và công chiếu

- Thời gian bắt đầu: 5-15 phút
- Tốc độ: 1k-5k/ngày
- Không bảo hành
- Thời gian xem: Ngẫu nhiên
1252 Like rẻ không BH 🚀 $11.20 50 150 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Tốc độ nhanh, giá rẻ.
💗Nhược điểm: Nếu đơn kẹt sẽ khởi động lại trong 6h-12h.

Các ký tự sẽ được cập nhật theo thời gian thực để bạn dễ dàng kiểm tra thời gian bắt đầu của like
Like rất nhanh tuy nhiên có thể bị kẹt đơn nếu quá tải.
Like thật
Không bảo hành
Tốc độ 5k-10k/ngày

Lưu ý: Không hủy, hoàn với bất kỳ lý do nào
1253 Shares từ Facebook - Share kéo TOP 🚀 $3.36 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 1-10p
- Tốc độ: 1k-50k/ngày
- Bảo hành: 90 ngày

Hỗ trợ tăng điểm SEO video
1254 Shares từ Facebook ( VN ) - Share duy trì $3.36 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Share duy trì

Share từ facebook
Share giúp kéo thứ hạng video youtube
100% an toàn
Bảo hành 90 ngày
1255 Youtube - Comment tùy chọn S5 ( Nick việt ) $31.00 5 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ hỗ trợ tăng bình luận tự chọn cải thiện điểm SEO
Sau khi tăng bình luận bạn hãy tự ghim bình luận và dùng dịch vụ "Like bình luận UPVOTE" để tăng điểm SEO video

Bắt đầu: 1-10p
Tốc độ: 1k-10k/ngày
Bảo hành: Không
1256 Youtube Like bình luận ( UPVOTE ) - Tốt $15.40 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ Tăng like bình luận UPVOTE cải thiện điểm SEO
- Hướng dẫn lấy link bình luận: Click vào thời gian của bình luận muốn tăng like sau đó lấy link

Bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: Không
Tốc độ: 500-5k/ngày

SERVER kéo TOP youtube

1257 R1 - View Việt Nam kéo TOP trong ngày🚫 ( 𝗧𝗶𝗺𝗲 3p ) - Nhanh🚀 $2.78 1 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, tốc độ cao
💖Nhược điểm: Tỷ lệ tụt ngẫu nhiên theo thời kỳ ( 50-90% ), view sẽ tụt sau một vài ngày

- Không áp dụng cho video đã công chiếu, livestream
KHÔNG BẢO HÀNH
Bắt đầu sau: 1-15 phút
Mở công khai khi chạy loại view này
Tốc độ: 1k-20k/ngày ( Có thể thay đổi nếu quá tải )
Thời gian xem: 3-5p
1258 R2 - Youtube view - 1k-10k/ngày $2.72 1 000 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành: 30 ngày
Tỷ lệ tụt: Ko xác định
Thời gian bắt đầu: 0-6h
Tốc độ: 1k-2k/ngày
1259 𝗦𝟱 View thật ( VIP ) - Nhanh nhất, Tốt nhất - Có nút hủy⚡🏆 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Có nút hủy đơn
- Bắt đầu: 0-5'
- Bảo hành: 90 ngày
- Tốc độ: ~30k-100k/ngày
- Chất lượng: View thật có thể kèm tương tác
1260 𝗦𝟭 View kéo TOP và tạo đề xuất - Nhanh ( Tốt ) ⚡ $4.48 100 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
. Chất lượng cao
. Thời gian xem trung bình: ngẫu nhiên
. Video có thể tạo đề xuất với đơn hàng lớn
. Tỷ lệ tụt: 0-50%
. Bảo hành: 30 ngày
. Nguồn: Không xác định
1261 H2 - Youtube view - nhanh 100k-200k/ngày 🔥 ( Có nút hủy ) - Khuyến nghị đơn lớn $2.13 40 000 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, có thể yêu cầu dừng, có thể kèm like
💖Nhược điểm: View có thể tụt nhẹ sau vài ngày

- Không áp dụng cho video đã công chiếu, livestream
Bắt đầu sau: 10-15 phút
Mở công khai khi chạy loại view này
Thời gian xem: 3s-50s giây
Bảo hành 60 ngày
1262 𝗦𝟰 - Youtube view nhanh ( 20k-50k/ngày ) 🚀🚀 $4.44 10 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tốc độ: 20k-50k/day
Nguồn: Ngẫu nhiên
Tỷ lệ tụt: 0-5%
Bảo hành: 30 ngày
Thời gian bắt đầu: 0h-24h ( Thông thường sẽ bắt đầu dưới 16h )
1263 𝗦𝟱 Youtube View nhanh [ Tốc độ 10k - 100k/day ]🆕 $2.85 30 000 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Thời gian bắt đầu: 1-24h
Tỷ lệ tụt: 0-5%
Bảo hành: 30 ngày
Tốc độ: 10k-100k/ngày
1264 𝗦𝟮 View chất lượng cao nguồn ads google💗💗⭐ - TỐT CHO VIDEO MỚI $6.72 500 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: Tăng tự nhiên, ổn định, an toàn, xử lý nhanh và chủ động nếu gặp vấn đề, loại view này tốt nhất khi áp dụng cho video vừa upload lên youtube hoặc video mới công chiếu, livestream xong.
- Có nút hủy đơn

💗 Đặc điểm:
View thật CÓ THỂ kèm like, dislike, comment
• Tốc độ 1k-30k/ngày
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO gián tiếp từ Google search ( Nguồn bên ngoài )
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( Sẽ xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/45f17c0548cb9eb81a380e5c2ae4f937.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1265 𝗦𝟯 View thật chất lượng cao⭐⭐ - Độc quyền ( chậm ) $7.00 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: Tăng tự nhiên, ổn định, an toàn, xử lý nhanh và chủ động nếu gặp vấn đề,
- Có nút hủy đơn

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 1k-3k/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( Sẽ xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1266 𝗦𝟱 View Vietnam chất lượng cao🏆🏆🏆 ( tốc độ chậm ) $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: View thật, an toàn 100%, rất tốt cho kéo TOP và tạo đề xuất chủ đề việt, xử lý nhanh nếu gặp sự cố.
- Có nút hủy đơn
💗Nhược điểm: N/A

✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 500-2k view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1267 Youtube like tốt cho SEO ( Like + 10% view )⭐⭐⭐⭐⭐ $23.80 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 1-5 phút
- Bảo hành: 30 ngày với like
- Tốc độ: 1k-2k/ngày
- Chất lượng: Trung bình
- Tỷ lệ tụt: Ngẫu nhiên phụ thuộc vào thời kỳ

Lưu ý: Dịch vụ này chỉ áp dụng cho video thường
1268 Youtube like tốt cho SEO ( Like + 40-90% view )⭐⭐⭐⭐⭐ - Mới $23.80 10 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-1h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: 90 ngày like ( ko BH view )
Tỷ lệ tụt: 0% like
Chất lượng: Người thật

Đặt đúng định dạng
✅ https://www.youtube.com/watch?v=AbCdE121
Lưu ý: Dịch vụ này chỉ áp dụng cho video thông thường ( ko áp dụng cho live, công chiếu )
1269 𝗦𝟮 ⭐ Youtube Like ( Việt Nam ) - Like thật - HOT🔥 $16.98 20 25 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Thời gian bắt đầu: 0-5 phút
- Tốc độ: 10k-20k/ngày
- Bảo hành: 90 ngày
- Like Việt Nam

Tốc độ dịch vụ có thể thay đổi nếu hệ thống quá tải hoặc youtube cập nhật
1270 𝗦𝟯 Youtube Like - Không bảo hành💚 - Tốt cho kéo TOP và đề xuất $17.60 50 150 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
🚫 Sau 5 phút không thấy lên like ( Đơn hàng báo "ĐANG PHÂN TÍCH" ) hoặc quá tải ( Đơn hàng báo "ĐANG CHỜ" ), bạn hãy tạm dừng đặt like và đợi đơn hàng chạy like trở lại để đặt tiếp đơn mới 🚫

Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, like kèm view, bonus lớn
Nhược điểm: Không bảo hành, nếu đơn kẹt sẽ được khởi động lại trong 6-12h

🟡Khuyến nghị: Với từ khóa thông thường bạn nên chạy từ 500 like trở lên hoặc đặt dò số lượng like để biết được lượng like mà từ khóa cần để tạo đề xuất

Bắt đầu: 0-15'
Tốc độ: 1k-10k/ngày
Không bảo hành
Min. : 20
Max : 50k
1271 𝗦𝟯 Youtube Like dự phòng 💚 $17.60 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
🚫 Sau 5 phút không thấy lên like ( Đơn hàng báo "ĐANG PHÂN TÍCH" ) hoặc quá tải ( Đơn hàng báo "ĐANG CHỜ" ), bạn hãy tạm dừng đặt like và đợi đơn hàng chạy like trở lại để đặt tiếp đơn mới 🚫
1272 𝗦𝟭𝟬 Youtube like ( Bắt đầu 0-6h )⭐⭐⭐ $56.00 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Xử lý trong 5'
- Tốc độ 100-1k/ngày
- Bảo hành 15 ngày
1273 Comment Việt Nam tùy chọn S5 🗨️ $31.00 5 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Youtube view 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 𝟬 ( VIEW RẺ NHẤT )

1274 R1 - View Việt Nam kéo TOP trong ngày🚫 ( 𝗧𝗶𝗺𝗲 3p ) - Nhanh🚀 $2.68 1 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, tốc độ cao
💖Nhược điểm: Tỷ lệ tụt ngẫu nhiên theo thời kỳ ( 50-90% ),view sẽ tụt sau một vài ngày

- Không áp dụng cho video đã công chiếu, livestream
KHÔNG BẢO HÀNH
Bắt đầu sau: 1-15 phút
Mở công khai khi chạy loại view này
Tốc độ: 1k-20k/ngày ( Có thể thay đổi nếu quá tải )
Thời gian xem: 3-5p
1275 R2 - Youtube view - 1k-2k/ngày $2.47 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, tăng tự nhiên, chủ yếu nguồn đề xuất, có thể kèm like, sub
💖Nhược điểm: Hệ thống chưa hỗ trợ cho video live và công chiếu

- Thời gian bắt đầu: 5-15 phút
- Tốc độ: 1k-2k/ngày
- Bảo hành 30 ngày
- Nguồn: Đề xuất + tìm kiếm + browser feature ( lưu ý rằng, nguồn view có thể thay đổi theo thời kỳ, nếu bạn phát hiện nguồn view bị thay đổi hãy nhắn tin cho chúng tôi )
- Thời gian xem: Ngẫu nhiên
- View CÓ THỂ kèm like, sub, comment, tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được lượng tương tác này

Youtube view 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 𝟭 ( View Nhanh ) - ( HOẠT ĐỘNG TÔT )

1276 H1 - Youtube view nhanh 100k-500k/ngày 🔥 $2.24 40 000 20 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 1-24h
Bảo hành: 30 ngày
Tốc độ 100k-500k/ngày

Chú ý: Khi đặt hàng xong vui lòng nhắn tin cho hỗ trợ hoặc gửi số ID đơn hàng tại mục: "Hỗ trợ" để duyệt đơn
1277 H2 - Youtube view nhanh 1tr-2tr/ngày 🔥 - Khuyến nghị đơn lớn $2.04 1 000 000 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Tốc độ cao, ổn định
💖Nhược điểm: Dịch vụ chưa hỗ trợ hủy ngang

- Không áp dụng cho video đã công chiếu, livestream
Bắt đầu sau: 0-24h
Thời gian xem: 3s-50s giây
Bảo hành 30 ngày
1278 S4 - Youtube view nhanh ( 20k-50k/ngày ) $3.22 20 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tốc độ: 20k-50k/day
Nguồn: Ngẫu nhiên
Tỷ lệ tụt: 0-5%
Bảo hành: 30 ngày
Thời gian bắt đầu: 5h-48h ( Thông thường sẽ bắt đầu dưới 16h )
1279 S5 Youtube View nhanh [ Tốc độ 10k - 20k/day ]🆕🚀 $4.48 100 300 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Tỷ lệ tụt: 0-5%
Bảo hành: 30 ngày
Tốc độ: 10k-100k/ngày

Youtube view 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 𝟮 ( VIEW CHẤT LƯỢNG CAO) - HOẠT ĐỘNG TỐT ⭐

1280 𝗦𝟮 View chất lượng cao nguồn ads google💗💗⭐ - TỐT CHO VIDEO MỚI $6.72 500 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: Tăng tự nhiên, ổn định, an toàn, xử lý nhanh và chủ động nếu gặp vấn đề, loại view này tốt nhất khi áp dụng cho video vừa upload lên youtube hoặc video mới công chiếu, livestream xong.
- Không áp dụng cho video có ads giây đầu tiên

💗 Đặc điểm:
View thật CÓ THỂ kèm like, dislike, comment
• Tốc độ 1k-50k/ngày
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO gián tiếp từ Google search ( Nguồn bên ngoài )
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( Sẽ xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/45f17c0548cb9eb81a380e5c2ae4f937.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1281 𝗦𝟯 View thật chất lượng cao⭐⭐ - Độc quyền ( tốc độ chậm ) $7.00 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: Tăng tự nhiên, ổn định, an toàn, xử lý nhanh và chủ động nếu gặp vấn đề

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 1k-3k/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( Sẽ xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1282 𝗦𝟱 View thật ( VIP ) - Rất nhanh - Có nút hủy⚡🏆 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: View thật, tốc độ cao, ổn định, an toàn, xử lý nhanh và chủ động nếu gặp vấn đề

- Có nút hủy đơn
- Bắt đầu: 0-5'
- Bảo hành: 90 ngày
- Tốc độ: ~30k-100k/ngày
- Chất lượng: View thật có thể kèm tương tác
1283 𝗦𝟱 View Vietnam - chất lượng cao loại 1🏆 - ( Tốc độ chậm ) $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 500-2k view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ )
• Thời gian bắt đầu: 0-1h
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.
1284 𝗦𝟰 View chất lượng cao💗💗⭐ - TỐT CHO VIDEO MỚI $13.40 500 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
⭐ Tốt cho video mới ⭐
💗 Ưu điểm: Tăng tự nhiên, ổn định, an toàn, xử lý nhanh và chủ động nếu gặp vấn đề, loại view này tốt nhất khi áp dụng cho video vừa upload lên youtube hoặc video mới công chiếu, livestream xong.

- Chạy được cho video có double ads ban đầu và tất cả các video chèn ads khác, video dài
- Thời gian bắt đầu: 1-15 phút
- Tốc độ 1k-2k/ngày
- 100% người thật
- View được thiết kế cho video bật kiếm tiền
- Thời gian xem: Ngẫu nhiên
- Ổn định
- Bảo hành 90 ngày
- View tăng tự nhiên
- Hủy và hoàn tiền bất kỳ lúc nào ( Tạo yêu cầu tại mục: "Hỗ trợ" )
- Áp dụng được cho tất cả dạng video thường bao gồm video đã live, video đã công chiếu.
- Nguồn view: Quảng cáo gián tiếp từ google search

Lưu ý: View có thể kèm tương tác like/dislike/comments/share... tuy nhiên chúng tôi ko thể kiểm soát được do hoàn toàn là người dùng thật
1285 𝗦𝟲 - Youtube view ( dành riêng cho video ca nhạc ) 🔥🔥 $7.84 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
View dành riêng cho chủ đề âm nhạc
- Tốc độ: ~15k view/ngày
- View thật dành cho chủ đề âm nhạc
- Watch page views
- Thời gian xem ngẫu nhiên
- Bảo hành 90 ngày
- Có thể bật kiếm tiền khi chạy
- Hỗ trợ hủy, dừng đơn hàng

Youtube view 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 𝟯 ( VIEW ADWORD )

1286 ( S6 ) View adwords trong luồng giá rẻ nhanh ( Yêu cầu video dưới 5 phút) $1.70 500 000 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Hiện tại giá thầu sẽ thay đổi do thuật toán google, vì vậy, khi đặt dịch vụ này hãy liên hệ hỗ trợ và gửi video để chạy test, sau đó Viewyt sẽ báo lại giá dịch vụ cho bạn

- MIN 1tr
- Chỉ áp dụng cho video dưới 5 phút
- Duyệt sau 1-48h
- Tốc độ 300k-1tr/ngày
- Bảo hành vĩnh viễn
1287 ( S5 ) View adwords trong luồng giá rẻ nhanh ( Yêu cầu video dưới 5 phút) - Kèm 1-6% like $1.24 500 000 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tối thiểu 500k view
- Chỉ áp dụng cho video dưới 5 phút
- Duyệt sau 0-24h
- Tốc độ 1tr-10tr/ngày ( Phụ thuộc vào chủ đề và thuật toán google từng thời điểm )
- Bảo hành vĩnh viễn

Youtube view 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 𝟰 ( chọn quốc gia )

1288 View Vietnam - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 500-2k view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1289 View Mỹ ( USA ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-1h
- Bảo hành: 60 ngày
- Tốc độ: 500-1k/ngày
- Có thể bật kiếm tiền khi chạy view này
1290 View Pháp - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 100 - 300 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1291 View India ( Ấn độ ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1292 View ( Russian - Nga ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1293 View ( Bangladesh ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1294 View ( 𝗝𝗮𝗽𝗮𝗻) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1295 View ( Great Britain ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1296 View ( Afganista ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1297 View ( Albania ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1298 View ( Algeria ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1299 View ( Angola ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1300 View ( Argentina ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1301 View ( Azerbajian ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1302 View ( Bolivia ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1303 View ( Bosnia and Herzegovina ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1304 View ( Brazil ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1305 View Cambodia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1306 View Canada - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1307 View Chile - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1308 View Canada - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1309 View Costa rica - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1310 View Croatia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1311 View Dominican Republic - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1312 View Ecuador - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1313 View Egypt - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1314 View El salvador - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1315 View France - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1316 View Georgia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1317 View Germany - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo các mxh và ads google

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video không đặt riêng tư, không chặn quốc gia, không bỏ nhúng.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1318 View Ghana - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1319 View Greece - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1320 View Guatemala - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1321 View Honduras - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1322 View Hong Kong - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1323 View Hungary - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1324 View Indonesia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1325 View Iraq - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1326 View Israel - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1327 View Italy - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1328 View Jamaica - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1329 View Jordan - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1330 View Keynia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1331 View South Korea ( hàn quốc ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1332 View Kuwait - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1333 View Laos - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1334 View Lebanon - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1335 View Libya - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1336 View Malaysia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1337 View Mexico - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1338 View Mongolia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1339 View Montenegro - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1340 View Moroco - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1341 View Myanmar - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1342 View Nepal - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1343 View Netherland- chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1344 View Nicaragua - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1345 View Oman - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1346 View Pakistan - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1347 View Panama - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1348 View Paraguay - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1349 View Peru - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1350 View Philippines- chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1351 View Poland - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1352 View Portugal - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1353 View Puerto rico - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
✪ #1 View hệ thống chất lượng cao nhất.
★ Nguồn: Trích xuất từ các chiến dịch quảng cáo

⚡ Tốc độ từ 200 - 1000 view/ngày

◆ Views có thể gồm tương tác

• 100% người xem thật từ trang xem youtube ( Youtube watch page view )
• Bật được kiếm tiền khi chạy
• 100% traffic chuẩn
• Thời gian xem: Ngẫu nhiên
• Có thể hủy hoặc hoàn tiền bất kỳ lúc nào bạn muốn ( liên hệ hỗ trợ nếu cần hủy )

⚠ Video phải public, không chặn quốc gia.

★★ 90 ngày bảo hành
★★ Có thẻ bật ads khi chạy
★★ View có thể kèm tương tác: Like, dislike, comment... Tuy nhiên chúng tôi không kiểm soát được tương tác của người xem.

- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1354 View Quatar - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1355 View North Macedonia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1356 View Romania - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1357 View Saudi arabia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1358 View Singapore - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1359 View Senegal - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1360 View Serbia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1361 View Slovenia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1362 View South Africa - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1363 View Spain - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1364 View Sri Lanka - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1365 View Sudan ( The ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1366 View Sweden - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1367 View Syria - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1368 View Taiwan - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1369 View Tanzainia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1370 View Thailand ( Thái lan ) - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1371 View Trinidad and Tobago - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1372 View Tunisia - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1373 View Turkey - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1374 View United Arab - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1375 View United Uruguay - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1376 View Venezuela - chất lượng cao loại 1 🏆 $7.84 500 5 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Youtube view 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 𝟱 ( View theo ngôn ngữ )

1377 𝗦𝟭 View thật cho video tiếng anh ( English speaker ) 🔥 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: View thật 100%, an toàn, người dùng thật phù hợp cho video tiếng anh

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 100-500/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( mở khiếu nại tại mục: Bảo hành" và sẽ được xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1378 𝐒𝟐 View thật cho video tiếng Pháp ( French speaker ) 🔥 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: View thật 100%, an toàn, người dùng thật phù hợp cho video tiếng Pháp

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 100-500/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( mở khiếu nại tại mục: Bảo hành" và sẽ được xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1379 𝐒𝟑 View thật cho video tiếng Bồ đào nha ( Portuguese speaker ) 🔥 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: View thật 100%, an toàn, người dùng thật phù hợp cho video tiếng Pháp

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 100-500/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( mở khiếu nại tại mục: Bảo hành" và sẽ được xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1380 𝐒𝟒 View thật cho video tiếng Tây ban nha ( Spanish speaker ) 🔥 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: View thật 100%, an toàn, người dùng thật phù hợp cho video tiếng Tây ban nha

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 100-500/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( mở khiếu nại tại mục: Bảo hành" và sẽ được xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1381 𝐒𝟓 View thật cho video tiếng Đức ( German speaker ) 🔥 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: View thật 100%, an toàn, người dùng thật phù hợp cho video tiếng Đức

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 100-500/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( mở khiếu nại tại mục: Bảo hành" và sẽ được xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...
1382 𝐒𝟔 View thật cho video tiếng Arab ( Arab speaker ) 🔥 $7.84 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: View thật 100%, an toàn, người dùng thật phù hợp cho video tiếng Ả rập

💗 Đặc điểm:
View thật có thể kèm like
• Tốc độ 100-500/ngày
• View có thể kèm tương tác
• Thời gian xem ngẫu nhiên
• BẮT ĐẦU TRONG 0-10'
• Bảo hành 90 ngày
• 100% Traffic chuẩn
• Nguồn QUẢNG CÁO TRỰC TIẾP từ các mạng xã hội và google
• Đa quốc gia
• Bạn có thể yêu cầu hủy bất kỳ lúc nào ( mở khiếu nại tại mục: Bảo hành" và sẽ được xử lý trong 24h )
• Khi đã đặt view này không được đặt các loại khác, nếu chúng tôi phát hiện nguồn khác chúng tôi sẽ không bảo hành.
⭐ Video có thể bật kiếm tiền khi chạy loại view này ⭐

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* View có thể có tương tác của người xem, bạn có thể nhận được like/dislike/comment...
Tất cả tương tác phụ thuộc vào người xem, chúng tôi ko kiểm soát được tương tác của người xem
- Loại view này được lấy từ những chiến dịch quảng cáo, và tốt nhất cho chủ đề về âm nhạc, CPA offers...

Youtube view 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗥 𝟔 short video

1383 S1 Youtube view dạng short video 🏆 ( Mới ) $4.48 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tốc độ: 10k/ngày
Bảo hành: 90 ngày
Bắt đầu: 0-1h
1384 S2 Youtube view dạng short video - Chất lượng cao ⭐⭐⭐ $6.72 500 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: Tăng tự nhiên, ổn định, an toàn, xử lý nhanh và chủ động nếu gặp vấn đề, loại view này tốt nhất khi áp dụng cho video vừa upload lên youtube

Lưu ý: Chạy kèm like để đạt hiệu quả tốt nhất cho video mới.

- View thật 100%
- Bảo hành 90 ngày
- Bắt đầu trong 0-15 phút
- Tốc độ 1k-10k/ngày
- View có thể kèm like, dislike, comment...
- Nguồn: Quảng cáo từ ads website google ( External )

4000 giờ xem và 1000 subscriber CHẤT LƯỢNG CAO

1385 4000 giờ hệ thống ( server dự phòng ) $78.40 100 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành: 30 ngày
Bắt đầu: 0-2h
Độ dài video: 1h-3h
Tốc độ: 50-400h/ngày

Số lượng đặt = Số giờ xem
1386 4000 giờ hệ thống ( Video từ 1h ) - Tốc độ Cao 🚀 $106.40 100 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Độ dài video: Từ 1h->3h trở lên
1000 view = 1000 giờ
4k view = 4k giờ
Tốc độ: ~500-1k giờ/ngày( tốc độ có thể thay đổi )
Bảo hành: 30 ngày

CHÚ Ý: Chỉ chạy với video mới, không chạy cho video đã chạy ở các nguồn trước đó, chúng tôi sẽ không bảo hành với bất kỳ lý do gì khi phát hiện trường hợp này.
1387 4000 giờ hệ thống ( Video từ 5p ) - Tốc độ Cao 🚀 $15.75 50 40 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Độ dài video: Từ 5 phút trở lên
1000 view = 100 giờ
40000 view = 4000 giờ
Tốc độ: ~250/giờ( tốc độ có thể thay đổi )
Bảo hành: 60 ngày
1388 𝗦𝟭 - Youtube VIEW giờ xem lẻ chất lượng cao ( BH 90 ngày ) - ĐỘC QUYỀN ⭐⭐⭐⭐⭐ $7.00 1 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
🔥 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SAU 🔥

Yêu cầu khi chạy dịch vụ này:
- Độ dài video từ 15 phút trở lên
- Phải CHẠY THỬ 1000 view để test thời gian xem
Nếu thời gian xem trung bình 4-5 phút: "100h xem" = 1.200 - 1.500 view ( 4000h = 48k - 60k view )
Nếu thời gian xem trung bình 2-4 phút: "100h xem" = 2400 - 3000 view ( 4000h = 96k - 120k view )
Nếu thời gian xem thấp hơn 2 phút hãy làm video khác có độ dài cao hơn hoặc chủ đề dạng khác.

Sau khi test xong thời gian xem, bạn hãy chạy số view tương ứng để đủ giờ xem!

- VIDEO có âm thanh ( dạng sinh tồn, vlogs ngoài trời... )


Đặc điểm:
- 100% View thật chất lượng cao
- 100% An toàn
- Bắt đầu thực hiện nhanh trong vòng 5-15 phút
- Tốc độ 1k-5k/ngày
- Bảo hành 90 ngày

LƯU Ý:
- Không chạy đè với video kéo giờ ở nguồn khác, nếu Viewyt phát hiện đơn hàng bị tụt dưới số bắt đầu sẽ không giải quyết trường hợp này.
1389 𝗦𝟱 Youtube subscriber - Độc quyền Viewyt $7.98 20 30 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: An toàn 100%, tốc độ nhanh, giải quyết nhanh nếu gặp trục trặc, không tụt hoặc tụt rất ít

( Chạy trên 10 kênh inbox hỗ trợ để có giá ưu đãi tốt nhất thị trường )
💗 Đặc điểm:
- YÊU CẦU KÊNH CÓ ÍT NHẤT 1 VIDEO TRỞ LÊN
- Sub chất lượng cao có thể kèm view, like và các tương tác tới kênh.
- Xử lý trong 0-1h ( 1-24h nếu quá tải )
- Tốc độ hiện tại 30 - 40 sub/ngày
- Bảo hành 30 ngày kể từ khi hoàn thành
- Hỗ trợ hủy theo yêu cầu
- Nếu tự ý ẩn sub, đổi tên kênh, kênh die thì hệ thống sẽ tự động báo hoàn thành

MỞ CÔNG KHAI SUB
ĐẶT LINK KÊNH: https://www.youtube.com/channel/xxxxxxx hoặc https://youtube.com/user/1020968
------------------
Xin lưu ý: Nếu trong quá trình chạy sub mà số sub ban đầu bị tụt bất thường, tụt dưới bộ đếm của hệ thống sub hoặc chúng tôi phát hiện kênh chạy ở nguồn cung cấp khác thì đơn hàng đó sẽ không được bảo hành.
VD:
- Ban đầu: 100 sub
- Chạy 200 sub
Nhưng kênh tụt còn 50 sub.
1390 𝗦𝟱 - YouTube Subscribers chất lượng cao (100-200/ngày )⭐⭐ $12.28 10 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: An toàn 100%, tốc độ nhanh, chất lượng cao
💗 Nhược điểm: Giải quyết chậm khi đơn gặp sự cố.

💗 Đặc điểm:
- Sub chất lượng cao
- Xử lý trong 0-24h
- Tốc độ 100-500/ngày
- Bảo hành 30 ngày kể từ khi hoàn thành
- MAX 50k sub/kênh, đặt tối đa 2k sub/lần

MỞ CÔNG KHAI SUB
Link channel
( Để chuyển link /channel/xxx. từ link /user/xxx. Các bạn click vào video trong kênh để chuyển sang giao diện xem video, sau đó click vào tên kênh lấy link như bình thường. )
------------------
Xin lưu ý: Nếu trong quá trình chạy sub mà số sub ban đầu bị tụt bất thường, tụt dưới bộ đếm của hệ thống sub thì đơn hàng đó sẽ không được bảo hành, tụt từ 10 sub trở lên. VD:
- Ban đầu: 100 sub
- Chạy 200 sub
Nhưng kênh tụt còn 50 sub.
( Chạy trên 10 kênh inbox admin để có giá ưu đãi tốt nhất thị trường )

4000h giờ xem nhanh [Working]

1391 View giờ xem video dài 1h ( loại 1 ) ( 24-72h ) $78.40 100 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1000 view = 1k h
Video phải embed
Không sử dụng các nguồn khác
Chỉ dùng cho video dài từ 1h-1h40
1392 View giờ xem video dài 1h ( loại 2 ) $75.40 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ tốt
Tỷ lệ tụt 0% từ khi update
Video sẽ nhận được rất nhiều view
1000 view = 1000 giờ
Chụp ảnh màn hình video để hỗ trợ bảo hành hoặc hoàn tiền nếu gặp lỗi

Youtube ( Like / Dislike / Comment...) - GIẢM GIÁ

1394 Youtube like tốt cho SEO ( Like + 40-90% view )⭐⭐⭐⭐⭐ $23.80 20 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-1h
Tốc độ: ~1k/ngày
Bảo hành: 90 ngày like ( ko BH view )
Tỷ lệ tụt: 0% like
Chất lượng: Người thật

Đặt đúng định dạng
✅ https://www.youtube.com/watch?v=AbCdE121
1395 𝗦𝟭 ⭐Youtube Like ( 5k-10k/ngày ) - ( Like tăng dần )🚀 $17.76 20 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Chất lượng cao, tốc độ cao, giữ like tốt.
💗Nhược điểm: Quy mô 200k like/ngày, do vậy nếu hết tài nguyên đơn hàng like sẽ tự động dừng và chúng tôi sẽ nạp lại tài nguyên trong vòng 6h

🟡Khuyến nghị: Với từ khóa thông thường bạn nên chạy từ 500 like trở lên hoặc đặt dò số lượng like để biết được lượng like mà từ khóa cần để tạo đề xuất


- Đặt bội số của 50
- Like từ user thật
- Chất lượng cao, bảo hành 30 ngày
- Tốc độ 1k-10k/ngày
- Mở hiển thị like

Chú ý: Dịch vụ này có thể không tự động chuyển trạng thái khi hoàn thành, vì vậy bạn hãy kiểm tra số like thực tế.
1396 𝗦𝟮 ⭐ Youtube Like ( Việt Nam ) - Like thật - HOT🔥 $16.98 20 25 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Thời gian bắt đầu: 0-5 phút
- Tốc độ: 10k-20k/ngày
- Bảo hành: 90 ngày
- Like Việt Nam

Tốc độ dịch vụ có thể thay đổi nếu hệ thống quá tải hoặc youtube cập nhật
1397 𝗦𝟭 ⭐Youtube Like ( dự phòng ) ( 1k-10k/ngày ) - Dồn like🐢 $17.76 20 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Tốc độ trả like nhanh, tốc độ bắt đầu nhanh, bonus trung bình
💗Nhược điểm: Nếu đơn kẹt sẽ khởi động lại trong 24h.

🟡Khuyến nghị: Với từ khóa thông thường bạn nên chạy từ 500 like trở lên hoặc đặt dò số lượng like để biết được lượng like mà từ khóa cần để tạo đề xuất

- Xử lý trong 0-1h
- Like từ user thật
- Bảo hành 30 ngày
- Tốc độ 1k-10k/ngày
1398 𝗦𝟯⭐Youtube Like ( không tụt ) - ( Chất lượng tốt nhất ) $56.00 20 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Ưu điểm: Chất lượng cao, like có thể kèm view, không tụt

🟡Khuyến nghị: Với từ khóa thông thường bạn nên chạy từ 500 like trở lên hoặc đặt dò số lượng like để biết được lượng like mà từ khóa cần để tạo đề xuất.

- Xử lý sau 0-1h
- Tốc độ 100-1k/ngày
- Like lên từ từ
- Bảo hành 90 ngày, chỉ hồi like, ko hoàn tiền khi đã đặt
1399 𝗦𝟬 💗Youtube like nhanh - rẻ - Ko BH - (2k-10k/ngày) 🚀 $11.20 50 150 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Tốc độ nhanh, giá rẻ.
💗Nhược điểm: Nếu đơn kẹt sẽ khởi động lại trong 6h-12h.

Các ký tự sẽ được cập nhật theo thời gian thực để bạn dễ dàng kiểm tra thời gian bắt đầu của like
Like rất nhanh tuy nhiên có thể bị kẹt đơn nếu quá tải.
Like thật
Không bảo hành
Tốc độ 5k-10k/ngày

Lưu ý: Không hủy, hoàn với bất kỳ lý do nào
1400 𝗦𝟭 💗Youtube Like nhanh - Ko BH - (20k-100k/ngày) 🚀 $11.20 25 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
🏆Ưu điểm: Kéo đề xuất tốt, hoàn thành nhanh, bắt đầu nhanh
🏆Nhược điểm: Không bảo hành, nếu kẹt sẽ khởi động lại trong 24h

🟡Khuyến nghị: Với từ khóa thông thường bạn nên chạy từ 500 like trở lên hoặc đặt dò số lượng like để biết được lượng like mà từ khóa cần để tạo đề xuất.

- Xử lý nhanh
- Min 100 - Max 700K
- Tốc dộ có thể lên tới 20k-30k/ngày

Nâng cấp: Thời gian bắt đầu từ 1-6h xuống 0-5 phút
1401 𝗦𝟮 💗Youtube Like - Không Bảo Hành - ( Bắt đầu trong 1h-3h )🐢 $11.20 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
🏆Ưu điểm: Kéo đề xuất tốt, hoàn thành nhanh, bonus like lớn.
🏆Nhược điểm: Bắt đầu chậm, không bảo hành.

🟡Khuyến nghị: Với từ khóa thông thường bạn nên chạy từ 500 like trở lên hoặc đặt dò số lượng like để biết được lượng like mà từ khóa cần để tạo đề xuất.

Chú ý: Video nên có 1 like trở lên để khởi động nhanh hơn
Like có thể bị chậm khi chạy với video livestream và công chiếu
Like thật
Không bảo hành
MIN 100
MỞ CÔNG KHAI KHI CHẠY LIKE

Like tụt nhanh nên hãy cân nhắc khi chọn loại này.
KHÔNG HỦY VÀ HOÀN TIỀN CHO BẤT KỲ LÝ DO NÀO
1402 𝗦𝟯 Youtube Like - Không bảo hành ( Kèm view ) 💗 $20.00 20 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, like kèm view
Nhược điểm: Không bảo hành

Bắt đầu: 0-1h.
Tốc độ: 1k-10k/ngày
Không bảo hành
Min. : 20
Max : 50k
1403 Youtube like US ( rẻ ) $9.00 20 25 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành: 30 ngày
Tốc độ: ~1k-10k/ngày
Quốc gia: US
Tỷ lệ tụt: ~0-10%
1404 Youtube like US ( tốt ) $10.80 20 25 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành: 60 ngày
Tốc độ: ~2k-20k/ngày
Quốc gia: US
Tỷ lệ tụt: ~0-1%
1405 Youtube - Comment tùy chọn S4 $19.20 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Hướng dẫn đặt comment:
- Mỗi comment là một dòng, hệ thống sẽ tự đếm số lượng comment khi bạn xuống dòng

- Bắt đầu: 0-1h
- User có kèm ảnh đại diện
- Chất lượng :
http://prntscr.com/kjtokl
http://prntscr.com/kjtoxs

- 3K /day speed
- Minimum 10 and Maximum 100

Chú ý: Xin vui lòng không đặt trùng bộ comment cho nhiều link, nếu bạn đặt như vậy sẽ dẫn tới youtube quét tài khoản và xóa comment.
- Trong 1 dòng không đặt dấu "." để ngắt câu, không đặt khoảng trống ở cuối câu, không đặt biểu tượng.
1406 Youtube - Comment tùy chọn S5 ( US ) - Nhanh $30.00 1 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Hướng dẫn đặt comment:
- Mỗi comment là một dòng, hệ thống sẽ tự đếm số lượng comment khi bạn xuống dòng

- Bắt đầu: 0-1h
- User có thể kèm ảnh đại diện
- Chất lượng :
http://prntscr.com/kjtokl
http://prntscr.com/kjtoxs

- 3K /Ngày
- Minimum 10 and Maximum 100

Chú ý: Xin vui lòng không đặt trùng bộ comment cho nhiều link, nếu bạn đặt như vậy sẽ dẫn tới youtube quét tài khoản và xóa comment.
- Trong 1 dòng không đặt dấu "." để ngắt câu, không đặt khoảng trống ở cuối câu, không đặt biểu tượng.
1407 Youtube - Comment tùy chọn S5 ( Nick việt ) $31.00 5 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-1h
Không bảo hành
1408 Youtube Like bình luận ( UPVOTE ) - Tốt $15.40 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Xử lý trong 0-6h
Bảo hành 30 ngày
Để lấy link đúng định dạng, click vào thời gian của comment.
Link comment sẽ có dạng sau:
https://www.youtube.com/watch?v=f5TCZ321321=Ugze1KWQAEiR04f2cMh321312
https://www.youtube.com/watch?v=(ID video )= ( ID comment )
1409 Youtube Like bình luận ( UPVOTE ) loai 2 $2.00 10 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Xử lý trong 0-1h
Bảo hành: Không bảo hành
Để lấy link đúng định dạng, click vào thời gian của comment.
Link comment sẽ có dạng sau:
https://www.youtube.com/watch?v=f5TCZ321321=Ugze1KWQAEiR04f2cMh321312
https://www.youtube.com/watch?v=(ID video )= ( ID comment )

Youtube subscriber

1410 𝗦𝟯 Youtube subscriber - Tốt- Độc quyền Viewyt (3⭐) $7.72 20 30 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: An toàn 100%, tốc độ nhanh, giải quyết nhanh nếu gặp trục trặc, không tụt hoặc tụt rất ít

( Chạy trên 10 kênh inbox hỗ trợ để có giá ưu đãi tốt nhất thị trường )
💗 Đặc điểm:
- YÊU CẦU KÊNH CÓ ÍT NHẤT 1 VIDEO TRỞ LÊN
- Sub chất lượng cao có thể kèm view, like và các tương tác tới kênh.
- Xử lý trong 0-1h ( Nếu quá tải xử lý trong 1-24h )
- Tốc độ hiện tại 30 - 40 sub/ngày
- Bảo hành 30 ngày kể từ khi hoàn thành
- Hỗ trợ hủy theo yêu cầu
- Nếu tự ý ẩn sub, đổi tên kênh, kênh die thì hệ thống sẽ tự động báo hoàn thành

MỞ CÔNG KHAI SUB
ĐẶT LINK KÊNH: https://www.youtube.com/channel/xxxxxxx hoặc https://youtube.com/user/1020968
------------------
Xin lưu ý: Nếu trong quá trình chạy sub mà số sub ban đầu bị tụt bất thường, tụt dưới bộ đếm của hệ thống sub hoặc chúng tôi phát hiện kênh chạy ở nguồn cung cấp khác thì đơn hàng đó sẽ không được bảo hành.
VD:
- Ban đầu: 100 sub
- Chạy 200 sub
Nhưng kênh tụt còn 50 sub.
1411 𝗦𝟰 - YouTube Subscribers (100-200/ngày ) (3⭐) $8.27 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Chất lượng cao, tăng sub tự nhiên

Tốc độ 100-200/ngày
Chất lượng: Cao
Xử lý trong 0-1h
Bảo hành 30 ngày kể từ khi đặt hàng
Sub có thể kèm view, like, search channel.
Kênh phải có ít nhất 1 video

MỞ CÔNG KHAI SUB
Đặt link channel
( Để chuyển link /channel/xxx. từ link /user/xxx. Các bạn click vào video trong kênh để chuyển sang giao diện xem video, sau đó click vào tên kênh lấy link như bình thường. )
1412 𝗦𝟱 Youtube subscriber ( 200-500/ngày )(3⭐) $9.41 100 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Chất lượng cao, tăng sub tự nhiên

Tốc độ 200-500/ngày
Chất lượng: Cao
Xử lý trong 0-1h
Bảo hành 30 ngày kể từ khi đặt hàng
Sub có thể kèm view, like, search channel.
Kênh phải có ít nhất 1 video trên 1 phút

Sub tốc độ cao có tỷ lệ tụt cao so với sub chậm nếu youtube cập nhật. Sub chậm S3 ( 30-50/ngày ) có thể ko tụt hoặc tụt ko đáng kể ( 1-5% ) nếu youtube cập nhật.

MỞ CÔNG KHAI SUB
Đặt link channel
( Để chuyển link /channel/xxx. từ link /user/xxx. Các bạn click vào video trong kênh để chuyển sang giao diện xem video, sau đó click vào tên kênh lấy link như bình thường. )
1413 𝗦𝟳 Youtube Subscriber ( 500 - 1000/N ) ( 3⭐) $10.55 200 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Chất lượng cao, tăng sub tự nhiên

Tốc độ 500-1k/ngày
Chất lượng: Cao
Xử lý trong 0-1h
Bảo hành 30 ngày kể từ khi đặt hàng
Sub có thể kèm view, like, search channel.
Kênh phải có ít nhất 1 video trên 1 phút

Sub tốc độ cao có tỷ lệ tụt cao so với sub chậm nếu youtube cập nhật. Sub chậm S3 ( 30-50/ngày ) có thể ko tụt hoặc tụt ko đáng kể ( 1-5% ) nếu youtube cập nhật.

MỞ CÔNG KHAI SUB
Đặt link channel
( Để chuyển link /channel/xxx. từ link /user/xxx. Các bạn click vào video trong kênh để chuyển sang giao diện xem video, sau đó click vào tên kênh lấy link như bình thường. )
1414 𝗦𝟲 - Youtube subscriber ( 1k-20k/ngày ) - Không tụt sau update (5⭐) $22.11 100 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Sub không tụt sau update
- Tốc độ cao ( 1k-20k/ngày )
- Thời gian bắt đầu: 0-1h
- Bảo hành: 90 ngày
- Lưu ý: Thỉnh thoảng một số đơn sẽ báo hoàn thành mà không đủ, hệ thống sẽ tự động đẩy lại hoặc sẽ tự động chuyển trạng thái thực hiện trở lại

Youtube view ( Livestream )

1415 𝗦𝟮 - Youtube livestream Views ❤️❤️ - Độc quyền Viewyt - Tăng nhanh $7.56 1 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Thời gian xem: Mắt thật xem ngẫu nhiên và thời gian xem phụ thuộc vào số lượng đặt
• View sẽ dao động trong 1 khoảng view ( 10-2000 người xem phụ thuộc vào số lượng đặt ). Mỗi view mất đi sẽ có một view thêm vào cho tới khi hoàn thành đủ số lượng đặt. ( Cập nhật ngày 22-07-2020 )
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
• Bạn có thể yêu cầu dừng đơn bằng cách nhắn tin trực tiếp cho hỗ trợ, quá trình dừng và hoàn đơn sẽ diễn ra trong 24h, tuy nhiên nếu số lượng bạn đặt dưới 2000 có thể dịch vụ sẽ ko kịp dừng và hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


Chúng tôi đã nâng cấp dịch vụ này, bạn có thể đặt số lượng từ 1000 tới 100000.

• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ có thể tồn tại 1 phần, tồn tại toàn phần hoặc ko tồn tại trong video của bạn tùy từng thời kỳ

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/VJcTN1R

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/VJcTN1R )
1416 S4 - Youtube livestream view ❤️❤️ - ( Đơn lớn ) $4.58 100 000 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• View sẽ dao động trong 1 khoảng view ( 10-2000 người xem phụ thuộc vào số lượng đặt ). Mỗi view mất đi sẽ có một view thêm vào cho tới khi hoàn thành đủ số lượng đặt.
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
• Bạn có thể yêu cầu dừng đơn bằng cách nhắn tin trực tiếp cho hỗ trợ, quá trình dừng và hoàn đơn sẽ diễn ra trong 24h, tuy nhiên nếu số lượng bạn đặt dưới 2000 có thể dịch vụ sẽ ko kịp dừng và hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


Chúng tôi đã nâng cấp dịch vụ này, bạn có thể đặt số lượng từ 1000 tới 100000.

• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ có thể tồn tại 1 phần, tồn tại toàn phần hoặc ko tồn tại trong video của bạn tùy từng thời kỳ

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/VJcTN1R

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/VJcTN1R )

Youtube view ( Livestream cố định ) - Loại 7 - Rẻ ❤️

1417 Youtube Livestream Views [60p] $1.66 500 5 500 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 90-200% số lượng đặt
Vd:

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 5-10p
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1418 Youtube Livestream Views [90p] $3.66 200 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 90-200% số lượng đặt
Vd:

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 5-10p
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1419 Youtube Livestream Views [120p] $3.28 500 5 500 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 90-200% số lượng đặt
Vd:

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 5-10p
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1420 Youtube Livestream Views [180p] $4.91 500 5 500 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 90-200% số lượng đặt
Vd:

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 5-10p
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1421 Youtube Livestream Views [360p] $9.78 500 5 500 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 90-200% số lượng đặt
Vd:

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 5-10p
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1422 Youtube Livestream Views [720p] $19.55 500 5 500 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 90-200% số lượng đặt
Vd:

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 5-10p
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1423 Youtube Livestream Views [1440p] $39.10 500 5 500 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 90-200% số lượng đặt
Vd:

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 5-10p
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )

Youtube view ( Livestream cố định ) - Loại 2 - Tốt 🔥

1424 R0 Youtube livestream cố định trong 30 phút🔥 $8.20 50 60 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 70-110% số lượng đặt
Vd:
Tổng 1000 mắt = ~1000+ mắt xem đồng thời
Tổng 2000 mắt = ~2000+ mắt xem đồng thời
Tổng 10000 mắt = 10000+ mắt xem đồng thời ( Mất khoảng 40' để đủ số lượng này )


• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1425 R1 Youtube livestream cố định trong 1h 🔥 $23.20 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 70-110% số lượng đặt
Vd:
Tổng 1000 mắt = ~1000+ mắt xem đồng thời
Tổng 2000 mắt = ~2000+ mắt xem đồng thời
Tổng 10000 mắt = 10000+ mắt xem đồng thời ( Mất khoảng 40' để đủ số lượng này )


• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1426 R2 Youtube livestream cố định trong 2h🔥 $48.00 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 70-110% số lượng đặt
Vd:
Tổng 1000 mắt = ~1000+ mắt xem đồng thời
Tổng 2000 mắt = ~2000+ mắt xem đồng thời
Tổng 10000 mắt = 10000+ mắt xem đồng thời ( Mất khoảng 40' để đủ số lượng này )


• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1427 R3 Youtube livestream cố định trong 3h🔥 $72.00 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 70-110% số lượng đặt
Vd:
Tổng 1000 mắt = ~1000+ mắt xem đồng thời
Tổng 2000 mắt = ~2000+ mắt xem đồng thời
Tổng 10000 mắt = 10000+ mắt xem đồng thời ( Mất khoảng 40' để đủ số lượng này )


• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1428 R4 Youtube livestream cố định trong 6h🔥 $172.80 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 70-110% số lượng đặt
Vd:
Tổng 1000 mắt = ~1000+ mắt xem đồng thời
Tổng 2000 mắt = ~2000+ mắt xem đồng thời
Tổng 10000 mắt = 10000+ mắt xem đồng thời ( Mất khoảng 40' để đủ số lượng này )


• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1429 R12 Youtube livestream cố định trong 12h🔥 $224.80 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 70-110% số lượng đặt
Vd:
Tổng 1000 mắt = ~1000+ mắt xem đồng thời
Tổng 2000 mắt = ~2000+ mắt xem đồng thời
Tổng 10000 mắt = 10000+ mắt xem đồng thời ( Mất khoảng 40' để đủ số lượng này )


• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1430 R24 Youtube livestream cố định trong 24h🔥 $198.00 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Công dụng:
Livestream giúp bạn tiếp cận người xem thật dễ dàng, được ưu tiên lên TOP tìm kiếm nhanh hơn, tạo đề xuất và độ tin cậy cho kênh cao hơn.
🔱 Khuyến nghị: Video live trên 1h sẽ có tỷ lệ đề xuất cao.
Đặt bội số của 100: 500, 1000, 1500, 2000...

💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 70-110% số lượng đặt
Vd:
Tổng 1000 mắt = ~1000+ mắt xem đồng thời
Tổng 2000 mắt = ~2000+ mắt xem đồng thời
Tổng 10000 mắt = 10000+ mắt xem đồng thời ( Mất khoảng 40' để đủ số lượng này )


• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• KHÔNG BAO GIỜ KẸT VIEW
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Xử lý ngay sau 5-15'
• Có thể kèm like, dislike, comment khi livestream
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.
🏆 Video có thể bật kiếm tiền khi chạy view này 🏆


• Chú ý: Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )

Youtube view ( Livestream cố định ) - Loại 1 - Rẻ

1431 YT Views Livestream 30 phút $0.44 1 000 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1432 YT Views Livestream 60 phút $0.72 1 000 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1433 YT Views Livestream 90 phút $0.96 500 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1434 YT Views Livestream 120 phút $1.44 500 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1435 YT Views Livestream 150 phút $1.92 500 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1436 YT Views Livestream 180 phút $2.32 500 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1437 YT Views Livestream 12h $3.36 500 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1438 YT Views Livestream 24h $3.92 500 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1439 YT Views Livestream 24h ( Loại 2 ) $3.92 500 4 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đọc kỹ mô tả với loại mắt xem này
💗 Đặc điểm:
- Số mắt xem đồng thời = khoảng 5-10% tổng số view đặt

• Số lượng mắt sẽ tăng dần và dao động ổn định cho tới khi đủ
• Hãy để mặc định cầu hình livestream video để tránh kẹt view
• Thời gian bắt đầu: 1-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )
• Mắt sẽ lên dần, video live cần có độ dài từ 15 phút trở lên để người xem lên đủ như trong mô tả, nếu video quá ngắn hệ thống sẽ không trả kịp view và sẽ hoàn tiền tương ứng với số view còn thiếu hoặc báo hoàn thành nếu hệ thống không thể hoàn tiền.

• View sẽ không tồn tại trong video của bạn.

View live sẽ ko hiển thị trong realtime analytics, để check tổng view live hãy check trong trình điều khiển livestream mục: "Playback" như ảnh:
https://ibb.co/4p4X7tH

Nếu đơn hàng mà bạn gặp phải vấn đề hãy chụp ảnh trình điều khiển livestream và gửi cho hỗ trợ fanpage kiểm tra ( VD: https://ibb.co/4p4X7tH )
1440 YT Views Livestream ( 24h ) - Loại 3 $9.80 1 000 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
• Thời gian bắt đầu: 0-6h ( Dịch vụ này thường bắt đầu nhanh từ 12h trưa trở đi đến 3h sáng )

Youtube - Công chiếu

1441 𝗦𝟭 - Youtube người đợi công chiếu ( Người thật hoạt động ) $7.56 1 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Lưu ý: Bắt đầu từ 21-08-2020, chúng tôi sẽ thay đổi cách xử lý của hệ thống công chiếu, nếu bạn muốn dừng đơn hoặc video công chiếu có vấn đề, hãy nhắn tin cho hỗ trợ để tạo yêu cầu dừng, quá trình dừng và hoàn tiền ( nếu hệ thống chưa chạy hết view ) sẽ diễn ra trong vòng 24h


Hướng dẫn đặt view công chiếu:
- Giả sử hiện tại là 9h
- Video công chiếu là 9h30
Bạn có thể đặt view công chiếu trong khoảng thời gian chờ của video từ 9h-9h15. Không đặt video đã công chiếu.

• View sẽ dao động trong 1 khoảng view ( 50-500 người chờ phụ thuộc vào số lượng đặt ). Mỗi view mất đi sẽ có một view thêm vào cho tới khi hoàn thành đủ số lượng đặt. ( Cập nhật ngày 07-07-2020 )
• Bắt đầu sau 5-10 phút
• 100% người thật
• Người xem có tương tác
• View có thể kèm like, dislike, comment
• Desktop
• 100% traffic chuẩn
• Nguồn mạng xã hội
• Đa quốc gia
• Phải đúng điều kiện chạy view
🏆 Có thể bật kiếm tiền khi chạy 🏆

* Người đang đợi sẽ chuyển thành người xem nếu video bắt đầu phát, tuy nhiên số lượng sẽ biến động mạnh do người xem không muốn xem video của bạn.

* Lưu ý: dịch vụ này chỉ áp dụng cho Pre-Premiere/Live Pre-miere và không cho video bình thường.
• Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.
1442 𝗦𝟮 - Youtube người đợi công chiếu ( View hệ thống ) $2.52 5 000 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Hướng dẫn đặt view công chiếu:
- Giả sử hiện tại là 9h
- Video công chiếu là 10h
Bạn có thể đặt view công chiếu trong khoảng thời gian chờ của video từ 9h. Không đặt video đã công chiếu.

• View sẽ dao động trong 1 khoảng view ( 500-3k người chờ ). Mỗi view mất đi sẽ có một view thêm vào cho tới khi hoàn thành đủ số lượng đặt.
• Người chờ sẽ tồn tại trong khoảng 1h
• Xử lý ngay
• VIew hệ thống
• Không kèm tương tác
• Desktop + mobile
• 100% traffic chuẩn
• Đa quốc gia

🏆 Có thể bật kiếm tiền khi chạy 🏆

* NGƯỜI ĐỢI SẼ "CÓ THỂ" CHUYỂN THÀNH NGƯỜI XEM ( Phụ thuộc vào thuật toán tùy thời kỳ )

* Lưu ý: dịch vụ này chỉ áp dụng cho trạng thái chờ công chiếu.

• Loại view này dùng để đẩy video lúc ban đầu, không giống như những view bình thường, view sẽ không tồn tại trong video của bạn.

YouTube Shares

1443 Youtube - Shares ( Share qua các mạng xã hội ) ( 100 share/ngày) $2.80 500 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Share qua các mạng xã hội
Tốc độ 100-250/ngày
- Bảo hành 90 ngày
1444 Youtube - Shares ( Share qua các mạng xã hội ) ( 200 share/ngày) $2.80 500 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1445 Youtube - Shares ( Share qua các mạng xã hội ) ( 300 share/ngày) $2.80 500 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1446 Youtube - Shares ( Share qua các mạng xã hội ) ( 500 share/ngày) $2.80 500 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1447 Youtube - Shares ( Share qua các mạng xã hội ) ( 1000 share/ngày) $2.80 1 000 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Share qua các mạng xã hội
Tốc độ 1k-3k/ngày
- Bảo hành 90 ngày
1448 Youtube - Shares qua Facebook ( US ) $3.36 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1449 Youtube - Shares ( US ) $3.08 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1450 Youtube - Shares ( VN ) $3.08 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu trong 15-30'
- Tốc độ 10-500 shares/ngày
- Bảo hành 90 ngày
1451 Youtube - Shares ( Phần lan ) $3.08 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1452 Youtube - Shares ( Ấn độ ) $3.08 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1453 Youtube - Shares ( Brazil ) $3.08 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1454 Youtube - Shares ( Argentina ) $3.08 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1455 Youtube - Shares ( Mexico ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1456 Youtube - Shares ( Iran ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1457 Youtube - Shares ( Thái lan ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1458 Youtube - Shares ( Indonesia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1459 Youtube - Shares ( Hungary ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1460 Youtube - Shares ( Turkey ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1461 Youtube - Shares ( korea ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1462 Youtube - Shares ( Hy lạp ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1463 Youtube - Shares ( Ukrane ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1464 Youtube - Shares ( Ukrane ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1465 Youtube - Shares ( Israel ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1466 Youtube - Shares ( Portugal ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1467 Youtube - Shares ( Nhật ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1468 Youtube - Shares ( algeria ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1469 Youtube - Shares ( pakistan ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1470 Youtube - Shares ( Pháp ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1471 Youtube - Shares ( Hồng kông ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1472 Youtube - Shares ( Nga ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1473 Youtube - Shares ( Colombia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1474 Youtube - Shares ( MOnoco ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1475 Youtube - Shares ( Venezuela ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1476 Youtube - Shares ( Saudi alibia) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1477 Youtube - Shares ( Tunisia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1478 Youtube - Shares ( UK ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1479 Youtube - Shares ( Peru ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1480 Youtube - Shares ( Philipine ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1481 Youtube - Shares ( Malaysia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1482 Youtube - Shares ( Ecuador ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1483 Youtube - Shares ( United arab ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1484 Youtube - Shares ( Chile ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1485 Youtube - Shares ( serbia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1486 Youtube - Shares ( spain ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1487 Youtube - Shares ( Germany ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1488 Youtube - Shares ( Romania ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1489 Youtube - Shares ( South Africa ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1490 Youtube - Shares ( Canada ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1491 Youtube - Shares ( Iraq ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1492 Youtube - Shares ( Nepal ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1493 Youtube - Shares ( Belgium ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1494 Youtube - Shares ( Greece ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1495 Youtube - Shares ( Bangladesh) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1496 Youtube - Shares ( Bolivia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1497 Youtube - Shares ( Bulgaria ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1498 Youtube - Shares ( Jordan ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1499 Youtube - Shares ( Dominican Republic ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1500 Youtube - Shares ( Syria ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1501 Youtube - Shares ( Albania ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1502 Youtube - Shares ( Guatemala ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1503 Youtube - Shares ( Senegal ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1504 Youtube - Shares ( Australia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1505 Youtube - Shares ( Kenya ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1506 Youtube - Shares ( Czech Republic ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1507 Youtube - Shares ( Nigeria ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1508 Youtube - Shares ( Netherlands ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1509 Youtube - Shares ( Swizerland ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1510 Youtube - Shares ( Croatia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1511 Youtube - Shares ( Bosnia and Herzegovina ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1512 Youtube - Shares ( Sri Lanka ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1513 Youtube - Shares ( Paraguay ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1514 Youtube - Shares ( North Macedonia ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1515 Youtube - Shares ( Angola ) $2.86 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1516 Youtube - Shares ( chọn quốc gia ) $3.20 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Share
Tốc độ 10-100 share.ngày
Bảo hành 90 ngày

Youtube post like

1517 S1 Youtube post like 💖 $5.76 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Youtube Like post ( bài viết ) ( https://www.youtube.com/post/UgwuPls24OEGvEGL94xxxxxxx )

Bắt đầu: 0-6h
Không tụt
Bảo hành 30 ngày

Lưu ý: KHÔNG ĐẶT LINK VIDEO, CHỈ ĐẶT LINK POST
1518 S2 Youtube post like 💕 $4.95 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Youtube Like post ( bài viết ) ( https://www.youtube.com/post/UgwuPls24OEGvEGL94xxxxxxx )

Bắt đầu: 0-6h
Không tụt
Bảo hành 30 ngày

Lưu ý: KHÔNG ĐẶT LINK VIDEO, CHỈ ĐẶT LINK POST

Facebook 60K phút Live

1519 Facebook 60K phút Live [Video dài 3h] [Tốc độ trung bình] $18.72 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ này sẽ tăng 60k phút livestream -> https://prnt.sc/2F4jks3SctiS
Tỷ lệ tụt: 0%
Bảo hành: 99 ngày
Thời gian bắt đầu: 1-48h
Giờ xem sẽ cập nhật sau 24->72h kể từ khi trả về video
Đặt đúng yêu cầu độ dài của dịch vụ
1520 Facebook 60K phút Live [Video dài 2h] [Tốc độ trung bình] $20.61 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ này sẽ tăng 60k phút livestream -> https://prnt.sc/2F4jks3SctiS
Tỷ lệ tụt: 0%
Bảo hành: 99 ngày
Thời gian bắt đầu: 1-48h
Giờ xem sẽ cập nhật sau 24->72h kể từ khi trả về video
Đặt đúng yêu cầu độ dài của dịch vụ
1521 Facebook 60K phút Live [Video dài 1h] [Tốc độ trung bình] $28.41 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ này sẽ tăng 60k phút livestream -> https://prnt.sc/2F4jks3SctiS
Tỷ lệ tụt: 0%
Bảo hành: 99 ngày
Thời gian bắt đầu: 1-48h
Giờ xem sẽ cập nhật sau 24->72h kể từ khi trả về video
Đặt đúng yêu cầu độ dài của dịch vụ

Facebook 600K Phút Live

1522 Facebook 600K phút live [Video 3h+] [Tốc độ cao] $47.82 1 000 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ này sẽ tăng 60k phút livestream -> https://prnt.sc/XISm2XKLS0JX
Tỷ lệ tụt: 0%
Bảo hành: 99 ngày
Thời gian bắt đầu: 1-48h
Giờ xem sẽ cập nhật sau 24->72h kể từ khi trả về video
Đặt đúng yêu cầu độ dài của dịch vụ

Facebook view chất lượng cao

1523 Facebook Video Views [3s] [20-50K+/N] [0-1/H] $0.57 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: Không bảo hành
Định dạng đúng: https://www.facebook.com/user/videos/136952352353/
1524 𝗦𝟮 Facebook view nhanh ( 10k-20k/ngày )🚀🚀🚀 $4.00 500 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, tốc độ cao, an toàn
💗Nhược điểm: Không bảo hành

- VIdeo phải bật nhúng
- Bắt đầu trong 1h
- Tốc độ 10k-20k/ngày
- KHÔNG BẢO HÀNH

Định dạng đúng: https://www.facebook.com/vccadvds/videos/776200682887984/
1525 Facebook Video Views [3s] [20-50K+/N] [0-1/H] $1.20 500 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Facebook view giá rẻ

1526 Facebook Video Views [100K+/N] [0-1/H] $0.87 100 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành: 30 ngày
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Tốc độ: 10k-100k/ngày
1527 𝗦𝟮 Facebook view rẻ (2k-3k/ngày )⚡️⚡️ $0.78 500 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💖Ưu điểm: Giá rẻ, nhanh, không tụt
💖Nhược điểm: Đôi khi kẹt, tốc độ rất chậm nếu bị ảnh hưởng khi facebook quét.

🔴 Chú ý: Video phải bật nhúng khi chạy view

Link đầy đủ
Chất lượng: Trung bình
Bắt đầu: 0-1h
Tốc độ: 10k-20k/ngày
Không bảo hành

Định dạng đúng: https://www.facebook.com/vccadvds/videos/776200682887984/
- Loại view này xử lý chậm nếu đơn hàng gặp vấn đề ( 2-7 ngày )

Facebook ( Like / share / member...)

1528 🔸 S0 Facebook like bài viết rẻ ⭐ $1.80 100 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
~ Bắt đầu: 0-1h
~ 1k-50k/ngày
~ Bảo hành: Không
Chú ý: Dịch vụ giá rẻ chưa hỗ trợ hủy ngang với bất kỳ lý do nào
1529 🔸 𝗦𝟭 Facebook like bài viết rẻ ⭐ $1.36 100 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Ưu điểm: 100% an toàn, nick thật, Giá rẻ, tốc độ cao
Nhược điểm: Có thể tụt nếu facebook quét mạnh

- Bắt đầu trong 15-30'
- KHÔNG BẢO HÀNH
- Tốc độ 1k-10k/ngày
- Điền FULL Link ( Ko dùng cho dạng m.facebook )
- Không áp dụng cho ảnh đại diện ảnh bìa, album.

Link mẫu: https://www.facebook.com/100321xxxxxx1/posts/27573263xxxxxxxx
1530 🔸 𝗦𝟮 Facebook like bài viết ⭐ $3.30 50 200 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-1h
- Tốc độ: 500-5k/ngày
BH 30 ngày

Định dạng đúng:
https://www.facebook.com/user/posts/398149061680587
https://www.facebook.com/user/videos/4508964562474650
1531 🔸 𝗦𝟲 Facebook like bài viết - ⭐⭐⭐ ( Việt Nam ) - Duyệt thủ công $2.80 100 100 000 4 giờ 25 phút
Sau khi đặt hàng hãy gửi số ID qua mục: "Hỗ trợ" để được duyệt

- Bắt đầu 0-6h
- Tốc độ 5k/ngày
- Không bảo hành
1532 🔸 𝗦𝟭 Facebook like bài viết rẻ ⭐⭐⭐ - Không bảo hành $1.80 100 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Ưu điểm: 100% an toàn, nick thật, Giá rẻ, tốc độ cao
Nhược điểm: Có thể tụt nếu facebook quét mạnh

- Bắt đầu trong 15-30'
- KHÔNG BẢO HÀNH
- Tốc độ 1k-10k/ngày
- Điền FULL Link ( Ko dùng cho dạng m.facebook )
- Không áp dụng cho ảnh đại diện ảnh bìa, album.

Link mẫu: https://www.facebook.com/100321xxxxxx1/posts/27573263xxxxxxxx
1533 🔸 𝗦𝟯 Facebook Like bài viết 3 ⚡️[ 𝓗𝓞𝓣 ]⚡️💗💗⭐ - Nhanh nhất $4.72 50 200 5 giờ 40 phút
💗Ưu điểm: Xử lý nhanh, hoàn thành nhanh, nick chất lượng cao
💗Nhược điểm: Đôi khi bị kẹt ( rất hiếm khi xảy ra )


Điền full link ( ko dùng m.facebook ), chỉ áp dụng cho post.
Nick chất lượng cao
Bảo hành 10 ngày
MIN 100
Bắt đầu trong 0-2h
Tốc độ 3k/ngày
Chỉ áp dụng cho post, không dùng cho ảnh trong album, mục: "Ảnh", ảnh đại diện, ảnh bìa
1534 🔸 𝗦𝟯 Facebook Like bài viết 3 ⚡️[ 𝓗𝓞𝓣 ]⚡️💗💗⭐ - Nhanh nhất $4.72 50 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Xử lý nhanh, hoàn thành nhanh, nick chất lượng cao
💗Nhược điểm: Đôi khi bị kẹt ( rất hiếm khi xảy ra )


Điền full link ( ko dùng m.facebook ), chỉ áp dụng cho post.
Nick chất lượng cao
KHÔNG BH
Bắt đầu trong 0-2h
Tốc độ 3k/ngày

Không áp dụng cho album
1535 🔸 𝗦𝟰 Facebook Like bài viết 4 - Bảo hành ⚡️[ 𝓗𝓞𝓣 ]⚡️ $7.84 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗 Ưu điểm: Ổn định, chất lượng rất cao, an toàn
💗 Nhược điểm: Đôi khi bị lỗi hiển thị số ban đầu

Điền full link ( ko dùng m.facebook )
Nick chất lượng cao
MIN 30
Xử lý: 1-5'
Tốc độ 300-1k/ngày
BH 30 ngày
Không dùng cho ảnh trong album, mục: "Ảnh", avatar có khiên

Định dạng đúng: https://www.facebook.com/rapper.xiec/posts/171567610529751

CHÚ Ý: Hệ thống sẽ đếm cả like và các biểu tượng ban đầu của bạn, do vậy bạn hãy cộng thêm số biểu tượng có sẵn ban đầu để đạt được số like mong muốn.
1536 ~ Facebook - Like Comment [ Min 100 - Max 3K ] - ULTRA FAST $21.60 100 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
100% like thật
Minimum: 100
Maximum Order: 2000
Bắt đầu sau 0-30 phút
Tốc độ 500-1k/ngày
Không BH
Để lấy link bình luận bạn click vào thời gian của bình luận và lấy đường link
1537 Facebook - Bình luận TÂY tự chọn⭐🔥 $112.00 10 500 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu trong 6-24h
- Bảo hành 30 ngày
- Nick chất lượng cao
- Tốc độ 20-40/ngày

Lưu ý: Không sử dụng các ký tự đặc biệt: ( VD: ?, !@#... )
1538 Facebook - Bình luận VIỆT NAM tự chọn [ Duyệt thủ công ]⭐🔥 $112.00 10 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Lưu ý:
- Khi đặt hàng xong hãy gửi số ID đơn hàng tại mục: "Hỗ trợ" để được xử lý
- Comment không chưa các ký tự đặc biệt ( VD: ?, :, "... )
Các từ: dm|đm|đ m|d m|địt mẹ|dit me|lol|lừađảo|conchó|trảtiền|mấtdạy|lừa đảo|con chó|trả tiền|mất dạy|lua dao|con cho|tra tien|mat day

- Mỗi dòng 1 bình luận
- Đặt bội số của 10 ( VD: 10, 20, 30.... )
- Nick việt nam
- Bắt đầu trong vòng 1-6h
- Không bảo hành
1539 Facebook - Group member [Nick thật ] $12.60 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Mở công khai group -

Xử lý sau 12h-24h
Nick thật
Không tụt
Tốc độ 1k/ngày
Minimum 100
Maximum 10000
1540 S3 Facebook share ( Việt Nam ) $28.00 100 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1541 Facebook đánh giá 5 sao ( Không có comment ) $84.00 10 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Đặt link fanpage của bạn
- Xử lý trong 24h
- Đánh giá ko kèm comment
- Nick đa quốc gia
- Không bảo hành
1542 Facebook group member 1 $2.55 1 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
~ Bắt đầu: 0-1h
~ 1k-5k/day
~ Bảo hành 15 ngày

Facebook like các biểu tượng

1543 Facebook - [ Max 2K ] (Love)💗 - Chất lượng tốt $4.20 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Nick nước ngoài
- Tốc độ 3k-20k/ngày
1544 Facebook - [ Max 2K ] (Wow)😲 - Chất lượng tốt $4.04 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1545 Facebook - [ Max 2K ] (Haha)😄 - Chất lượng tốt $4.04 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1546 Facebook - [ Max 2K ] (Sad)😢 - Chất lượng tốt $4.04 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1547 Facebook - [ Max 2K ] Angry)😠 - Chất lượng tốt $4.20 25 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1548 Facebook (Love)💗 - ( Việt Nam ) $3.15 50 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Nick đa quốc gia
Xử lý gần như ngay lập tức
KHÔNG BẢO HÀNH
1549 Facebook - (Wow)😲 - Việt Nam $1.55 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Nick đa quốc gia
Xử lý gần như ngay lập tức
KHÔNG BẢO HÀNH
1550 Facebook - (Haha)😄 - Việt Nam $1.55 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Nick đa quốc gia
Xử lý gần như ngay lập tức
KHÔNG BẢO HÀNH
1551 Facebook - (Sad)😢 - Việt Nam $1.55 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Nick đa quốc gia
Xử lý gần như ngay lập tức
KHÔNG BẢO HÀNH
1552 Facebook - ( Angry)😠 - Việt Nam $1.55 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Nick đa quốc gia
Xử lý gần như ngay lập tức
KHÔNG BẢO HÀNH

Facebook follower

1553 𝗦𝟰 Facebook Follower Rẻ - ( Áp dụng cho mọi loại follower ) 💓 $5.61 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Chú ý: Dịch vụ này follower có thể sẽ ko tính một phần, do vậy bạn hãy đặt nhiều hơn để đạt số lượng mong muón

- Tốc độ: 1k-10k/ngày
- Không bảo hành
- Không đặt đè đơn với cùng 1 trang cá nhân, hãy đợi đơn cũ hoàn thành.
1554 𝗦𝟭 Facebook Follower trang cá nhân - G30💗⭐ $13.44 1 000 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành 30 ngày
Không hoạt động với nick ẩn nút kết bạn, ẩn nút follow, ẩn hiển thị follow
Bắt đầu trong 0-24h
Tốc độ 100-1k/ngày
1555 V1 Facebook follower FANPAGE - G30💗⭐ $6.00 100 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Link fanpage đầy đủ
Xử lý trong 24h
Tốc độ 200-500/ngày
1556 V2 Facebook follower FANPAGE - G30 $4.05 100 15 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Facebook Like Fanpage

1557 R1 - Facebook like fanpage $3.75 100 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-6h
Bảo hành: 30 ngày
Tỷ lệ tụt: 0-5%
Lưu ý: Giá có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, giá này sẽ không giữ được lâu
1558 S1 - Facebook Like fanpage ( Profile và page thường ) - Nhanh $3.90 100 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tỷ lệ tụt trong quá khứ: 0-5%
Bảo hành: 99 ngày
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Tốc độ: 5k-20k/ngày
1559 𝗦𝟮 Facebook Like Fanpage ( hệ thống ) $9.12 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tốc độ 1k-3k/ngày
Bảo hành 30 ngày

Xin lưu ý: Page dạng profile sẽ tự động chuyển thành follower
1560 𝗦𝟯 Facebook Like Fanpage VIỆT NAM ( Like bằng tay ) $8.52 100 400 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Chú ý: Do like thực hiện bằng tay nên khi đặt hàng xong vui lòng gửi số ID đơn hàng tại mục: "Hỗ trợ" để Viewyt xử lý đơn nhanh nhất

Bắt đầu trong 0-24h
Tốc độ 1k-3k/ngày
Bảo hành: Không bảo hành ( Áp dụng từ ngày 12-04-2023 )
Like chất lượng cao
1561 𝗦𝟰 Facebook like + follower fanpage ( BẢO HÀNH 100 ngày )⭐⭐⭐ $4.50 100 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu trong 0-1h
User thật và hoạt động
Tỷ lệ tụt 10% ( do vậy sẽ được bonus thêm 20% số lượng đặt )
Bảo hành 100 ngày
1562 𝗦𝟲 Facebook Like fanpage hệ thống chất lượng cao nhất⭐⭐⭐⭐⭐ $32.00 100 150 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bảo hành 90 ngày
- Tốc độ cao
- Chất lượng cao
- Tốc độ 20k-30k/ngày

Xin lưu ý: Page dạng profile sẽ tự động chuyển thành follower

Facebook livestrem views 2

1563 Facebook Live Stream Views [15p] $2.34 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1564 Facebook Live Stream Views [30p] $4.68 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1565 Facebook Live Stream Views [60p] $9.38 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1566 Facebook Live Stream Views [90p] $14.04 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1567 Facebook Live Stream Views [120p] $18.75 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1568 Facebook Live Stream Views [180p] $28.11 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1569 Facebook Live Stream Views [6h] $56.25 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1570 Facebook Live Stream Views ( 12h ) $93.75 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt
1571 Facebook Live Stream Views ( 24h ) $112.50 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Facebook Live Stream
Bắt đầu trong 0-5 phút
( Giá rẻ nhất )

Chú ý: Hãy chụp ảnh video nếu gặp sự cố kèm thời gian và gửi hỗ trợ sau 5' nếu ko lên mắt

Facebook Live Stream Server 3 [Tốt] [Ổn định]

1572 FB Live Stream Views [30p] $28.80 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1573 FB Live Stream Views [60p] $42.60 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1574 FB Live Stream Views [90p] $56.70 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1575 FB Live Stream Views [120p] $85.20 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1576 FB Live Stream Views [150p] $113.70 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1577 FB Live Stream Views [180p] $170.40 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1578 FB Live Stream Views [210p] $198.90 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1579 FB Live Stream Views [240p] $238.50 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1580 FB Live Stream Views [270p] $255.90 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi
1581 FB Live Stream Views [300p] $284.40 50 2 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 2-5'
Đặt đúng link: https://www.facebook.com/user(userID)/videos/ID
Mở công khai video

Không đặt các link sau, chúng tôi sẽ không hỗ trợ nếu đặt sai định dạng hoặc sai cấu trúc, hãy ktra cẩn thận trước khi đặt hàng:
-m.facebook.com
-facebook.com/watch/live/?v=id

Chú ý: Bạn hãy chụp ảnh live kèm thời gian nếu gặp lỗi

Facebook Yêu cầu kết bạn

1582 Facebook Yêu cầu kết bạn $4.24 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
~ Bắt đầu: 0-1h
~ Tốc độ: 5k/ngày
~ Bảo hành: 90 ngày

Facebook Reports

1583 Facebook Reports Bài viết 🚫 (100/5k) {1000/N} $59.00 100 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
~ Bắt đầu: 0-1h
~ 500-1000/ngày
~ Không bảo ành
~ Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu tài khoản bị report ko xóa, việc này phụ thuộc vào facebook
1584 Facebook Page Reports 🚫 (100/5k) {1000/N} $63.20 100 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
~ Bắt đầu: 0-1h
~ 500-1000/ngày
~ Không bảo ành
~ Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu tài khoản bị report ko xóa, việc này phụ thuộc vào facebook
1585 Facebook Profile  Reports🚫 (100/5k) {1000/N} $63.20 100 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
~ Bắt đầu: 0-1h
~ 500-1000/ngày
~ Không bảo ành
~ Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu tài khoản bị report ko xóa, việc này phụ thuộc vào facebook

Instagram follower

1586 𝗦𝟬 Follower instagram - KHÔNG BẢO HÀNH S0🏆 $0.63 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Chất lượng: Trung bình
Điền full link
Đơn hàng sẽ bị chậm nếu server quá tải
KHÔNG BẢO HÀNH
Bắt đầu sau 0-15'
Tốc độ 500-2k/ngày
Tỷ lệ tụt ước tính: Ngẫu nhiên

- Dịch vụ này có thể tụt bất kỳ lúc nào
- KHÔNG HỦY VÀ HOÀN TIỀN DƯỚI BÂT KỲ HÌNH THỨC NÀO, VÌ VẬY HÃY THẬN TRỌNG KHI ĐẶT LOẠI FOLLOWER NÀY
1587 𝗦𝟭𝟭 - Follower Instagram - Rẻ - Nhanh - BH 30 ngày ( HOT ) 🔥🔥🔥 $1.80 10 250 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bảo hành: 30 ngày
- Bắt đầu trong 0-1h
- Tốc độ 40k-50k/ngày
1588 𝗦𝟮 Follower Instagram - BH 365 ngày - Tốt ( HOT ) 🔥🔥🔥 $1.76 50 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-1h
Tốc độ: 10k-200k/ngày
Tỷ lệ tụt ước tính: Ngẫu nhiên ( hiện tại trung bình 0-5% ), tỷ lê này có thể thay đổi
Bảo hành: 365 ngày ( 30 ngày tự động bảo hành )
1589 𝗦𝟭 Follower instagram - KHÔNG BẢO HÀNH S1🏆 $1.44 10 2 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 1 - 15 phút
- Tốc độ: 60k/ngày
- KHÔNG BẢO HÀNH
- Tỷ lệ tụt ước tính: Ngẫu nhiên
- Chất lượng: Cao
1590 𝗦𝟯 Instagram follow - Bảo hành - Tốt - Ít tụt ⭐ $1.80 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
⭐ Thời gian bắt đầu: 1-15 phút
⭐ Tốc độ: ~80k/ngày
⭐ Tỷ lệ tụt ước tính: 5%
⭐ Bảo hành: 30 ngày ( có nút hồi tự động )
⭐ Chất lượng: Cao
1591 V1 Instagram follower có tương tác ( BH 1 năm ) ⭐⭐⭐ $0.99 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1592 𝗦𝟰 Follower Instagram - Bảo hành 🏆🏆🏆 $0.87 10 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Chất lượng: Trung bình, cao ( Trộn )
- Tỷ lệ tụt: Cao
- Bảo hành 30 ngày
- Bắt đầu sau 0-1h ( Nếu quá tải sẽ bắt đầu trong 1-6h )
- Tốc độ 1k-10k/ngày

Lưu ý: Dịch vụ này xử lý bảo hành chậm ( 1-5 ngày ), do vậy nếu bạn cần hỗ trợ nhanh khi follow tụt hãy chọn loại từ S3 trở lên.
1593 𝗦𝟱 Follower Instagram - Bảo hành 🏆🏆🏆 - ( Khuyến nghị ) $1.02 10 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Nâng cấp chất lượng từ ngày 11-10-2020

Tốc độ 1k-3k/ngày
Chất lượng: Cao
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Bảo hành 30 ngày ( Có nút bảo hành )
Tỷ lệ tụt: 1-5%
1594 𝗦𝟲 Follower Instagram - Bảo hành 💗💗 $10.08 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Xử lý sau 0-12h
- Tốc độ 1k-5k/ngày
- BH 30 ngày
- Nick chất lượng cao
1595 𝗦𝟳 Follower Instagram - Bảo hành🏆 - TỤT ÍT ( Giảm giá ) $10.20 100 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Follower chất lượng cao
- Min 20 & Max 50000
- Tốc độ 500-1k /ngày ( Cập nhật ngày 14-10 )
- Bắt đầu sau 0-1h ( Thỉnh thoảng sẽ chậm do quá tải )
- Bảo hành 30 ngày
- Tỷ lệ tụt: dao động 10% ( tỷ lệ này có thể tụt cao hơn nếu Instagram cập nhật )
1596 𝗦𝟵 Instagram follower - Bảo hành 1 năm ⚡️ [ 𝗛𝗢𝗧 ] $13.86 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu trong vòng 6h
Hệ thống sẽ liên tục check sau mỗi 1h
360 ngày BH, nếu đã hồi 30 lần, bảo hành sẽ hết hạn
Chất lượng: Bot
1597 𝗦𝟴 Instagram Followers - Bảo hành S6 ( DÀNH CHO ĐƠN LỚN )💗💗 $15.26 20 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Xử lý sau 1-6h
Tốc độ 5k-25k/ngày
BH 30 ngày ( Tự động hồi follower, nếu sau 1 ngày follow ko lên tạo yêu cầu tại mục: "Bảo hành" )
Min = 100
Max = 250k
1598 𝗦𝟭𝟬 Instagram Follower - Bảo hành ( VIP - Nhanh) 🎁 $15.26 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu sau 0-1h
- Bảo hành 30 ngày
- Chất lượng cao

Instagram Views - GIẢM GIÁ

1599 S3 Instagram view ( Áp dụng cho tất cả ) $0.08 100 25 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1600 S0 Instagram Views rẻ ( Chỉ áp dụng cho video thường ) $0.15 100 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Chất lượng: Tốt
Tốc độ: 10k-100k/ngày
Bảo hành: Không
Giá rẻ
Thời gian bắt đầu: trung bình 0-1h nếu IG ko cập nhật

Link đúng:
"https://www.instagram.com/p/ID"
1601 S2 - Instagram view ( Video thường/Reels ) $0.08 100 25 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1602 S1 Instagram Views ( Reel / TV / Video ) $0.51 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Profile chất lượng cao.
Không tụt.
Xử lý trong 0-1h
Tốc độ 100k- 1tr/ngày
KHÔNG BẢO HÀNH

Định dạng đúng:
https://www.instagram.com/reel/ID video/
https://www.instagram.com/p/ID video/
https://www.instagram.com/tv/ID video/


Lưu ý: Đơn hàng có thể sẽ bị hủy, hãy đặt lại nếu đơn hàng báo hủy, nếu sau 2-3 lần đặt vẫn hủy có nghĩa rằng link đó k thể thực hiện.
1603 S5 - Instagram view $0.09 100 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1604 S3 - Instagram Views ( Reel/ TV/ Video ) $0.11 100 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Instagram TV

1605 Instagram - TV Views $1.00 100 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Xử lý ngay
Không bảo hành
MIN 50
MAX: KHông giới hạn
MẪU URL- https://www.instagram.com/tv/BkSp-xxxxx/
1606 Instagram TV view ( chất lượng cao ) $0.12 100 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Xử lý ngay
MIN 50
MAX: KHông giới hạn
MẪU URL - https://www.instagram.com/tv/BkSp-xxxxx/

Instagram ( Like / Comment... )

1607 S6 - Instagram like - Siêu rẻ 🔥🔥🔥 $0.08 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Không bảo hành
Tốc độ: 100k-300k/ngày
1608 S0 Instagram Likes - SIÊU RẺ ⚡️⚡️⚡️ $0.06 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tốc độ: 1k-5kk/ngày
MAX 5k
Bắt đầu: 0-6h
Tỷ lệ tụt: ~58%
Không bảo hành
1609 S1 Instagram Like Rẻ - Chất lượng tốt🧡🧡 $0.76 50 25 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu ngay
- Tốc độ 10k-30k/ngày
- Không bảo hành
- Chất lượng: Trộn
- Tỷ lệ tụt: ~1% ( lưu ý răng, tỷ lệ tụt này có thể thay đổi nếu IG quét, đây chỉ là tỷ lệ ước tính )

Chú ý: Loại like này có tỷ lệ tụt ngẫu nhiên, tụt nhiều hay ít phụ thuộc vào thời kỳ.
1610 S2 Instagram Like Nhanh - rẻ 🧡🧡 $1.98 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Chất lượng: Trung bình
- xử lý sau 0-30p
- Tốc độ 10k-20k/ngày
- Không BH

Định dạng đúng: https://www.instagram.com/p/ByKabxDVFFS/
1611 S3 Instagram Likes rẻ, chất lượng cao🧡🧡 $2.52 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Chất lượng: Tốt ( Có thể có nick 10k follower+ like )
Tốc độ: 10k-20k/ngày
KHÔNG BẢO HÀNH
1612 S5 Instagram Like Rẻ 🧡 $2.40 20 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Xử lý sau 0-1h
Tốc độ 10k-20k/ngày
Ít tụt ( nguồn từ ads và data của apps )
KHÔNG BH
1613 S8 Instagram - Likes ~ BẢO HÀNH⚡⚡️⚡️ $4.00 20 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- BH 30 ngày
- Chất lượng: Bình thường
- Tốc độ: 1k-5k/ngày
- Xử lý trung bình: 1-3h
1614 S9 Instagram - Likes rất nhanh - Độc quyền⚡⚡️⚡️ - KHUYẾN NGHỊ $5.80 50 300 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
💗Ưu điểm: Bắt đầu nhanh, hoàn thành nhanh
🧡Nhược điểm: Tỷ lệ tụt 1-3% cho đơn hàng trên 10k like

- Chất lượng cao
- 95% profile thật, 5% BOT
- Tốc độ 5k-10k/ngày
- Bảo hành 30 ngày
1615 Instagram Power Like ( Like thật, chất lượng cao )💪 - KHUYẾN NGHỊ $7.56 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
🧡Ưu điểm: Like chất lượng cao, tốc độ nhanh
🧡Nhược điểm: N/A

Tốc độ: Xử lý trong 0-1h
Chất lượng: Like chất lượng cao, người thật có profile và posts
Bonus: 0-1%
Không bảo hành
Like này từ các app trên điện thoại, người like post chất lượng rất cao, tuy nhiên có một số người like mới, và 5-10% là máy
1616 Instagram Comment tùy chỉnh rẻ $16.00 5 200 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Nick ko có avatar
- Bắt đầu trong 0-1h
- Tốc độ 100-1k comment/ngày
- Chất lượng: Cao
- Không bảo hành
1617 Instagram Comment tùy chỉnh tốt $28.80 10 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bảo hành 30 ngày
- Bắt đầu trong 6h
- Tốc độ 100-700/ngày
- 100% người thật hoạt động, có avatar
- Quốc gia chủ yếu: Nga

Instagram Story views | Save | Impression | Vote

1618 ~ Instagram - Story Views ( tất cả story ) ~ Xử lý nhanh $0.69 10 15 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đặt link trang cá nhân
Chất lượng cao
1619 ~ Instagram - Impressions + Profile Visit $0.46 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1620 Instagram ~ Photo Reach $1.50 50 200 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1621 Instagram - Impressions + Discover + Profile Visit $0.42 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Instagram Mentions

1622 IG Mentions [User Followers] [5-10K/D] [0-24/H] $6.44 10 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

However please do not forget these are just estimations
1623 Instagram Mentions [Costum List] [5K/D] [0-1/H] $7.98 500 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Service for @ comments
Support available

It is a costum comments service you have to put @ yourself service accepts mentions

However please do not forget these are just estimations
1624 IG Mentions [Costum List] [5K/D] [5-10K/D] [0-24/H] $6.44 10 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

However please do not forget these are just estimations
1625 Instagram Mentions [CUSTOM LIST] [Fastest] $5.32 1 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1626 IG Mentions [CUSTOM LIST] [High Speed] $5.80 1 000 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1627 IG Reel Mentions (CUSTOM LIST) $6.14 1 000 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1628 IG Reel Mentions (USER FOLLOWERS) $5.50 1 000 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1629 IG Mentions [User Followers] [5-10K/D] [0-24/H] $4.86 20 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

However please do not forget these are just estimations
1630 2580 - IG Mentions [Costum List] [5-10K/D] [0-24/H] $4.86 20 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

However please do not forget these are just estimations
1631 IG Mentions [User Followers] $6.14 1 000 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1632 IG Mentions [Costum List] [Finish in 1-2 Days] [0-24/H] $2.72 1 000 1 000 001 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

Minimum 1000
Maximum 5000
Speed [ 100-150K per day] will be split on all orders

However please do not forget these are just estimations
1633 IG Mentions [User Followers] [Finish in 1-2 Days] [0-24/H] $2.72 1 000 1 000 001 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

Minimum 1000
Maximum 5000
Speed [ 100-150K per day] will be split on all orders

However please do not forget these are just estimations
1634 681 - IG Reels Mentions [Costum List] [Finish in 1-2 Days] [0-24/H] $2.72 1 000 1 000 001 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

Minimum 1000
Maximum 5000
Speed [ 100-150K per day] will be split on all orders

However please do not forget these are just estimations
1635 IG Reels Mentions [User Followers] [Finish in 1-2 Days] [0-24/H] $2.72 1 000 1 000 001 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put In Link: The Link Of Your Instagram Reel Post ( IGTV link does not work.)
The link should be open to comment.
Put In Username: The Username Of The Person Who You Want Us To Mention His Followers
Make Sure Account Not Private

Different orders of the same account or the same link orders are made by dividing them into days.

Minimum 1000
Maximum 5000
Speed [ 100-150K per day] will be split on all orders

However please do not forget these are just estimations
1636 IG Mentions [Hashtag] $9.84 1 000 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put hashtags of people whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1637 IG Mentions [Location List] $10.18 1 000 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put location of people whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1638 IG Mentions [Scraper - List of Commenters] $10.18 1 000 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: media url from where you want people to be scraped and mentioned

However please do not forget these are just estimations
1639 IG Mentions [Multi Hashtags] $10.18 5 000 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put multiple hashtags of people whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1640 IG Mentions [Media Likers] $9.84 200 1 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: media url from where you want people to be scraped and mentioned

However please do not forget these are just estimations
1641 IG Mentions [Media Likers] [All Type of Links] $9.84 1 000 30 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: media url from where you want people to be scraped and mentioned

However please do not forget these are just estimations
1642 IG Mentions [Only Females] [USERNAME] $19.66 1 000 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1643 IG Mention 5 People (Custom List) [10K/D] [0-12/H] $48.96 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1644 IG Mention 5 People (Username) [10-20K/D] [0-24/H] $52.18 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1645 IG Mentions [Comment] $55.40 500 5 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1646 IG Single Person Mention (Custom List) [10K/D] [0-12/H] $55.40 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations
1647 IG Single Person Mention (Username) [10-20K/D] [0-24/H] $58.62 100 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Put your post link
Make your content public don't order for private
Username section: put username of person whom followers you want to be mentioned

However please do not forget these are just estimations

TIKTOK View

1648 R5 - Tiktok Views rẻ 💚 $0.01 100 1 000 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ này có thể chạy thiếu khi hoàn thành, hãy chạy thêm 10-20% số lượng đặt để đủ số lượng mong muốn

Bắt đầu: 0-5 phút
Tốc độ: 100k-1tr/ngày
Bảo hành: Không

Lưu ý: Dịch vụ giá rẻ không ổn định
1649 R2 - Tiktok view rẻ 💚 $0.01 500 1 000 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu trong 0-5 phút ( Nếu kẹt sẽ bắt đầu sau 1-6h )
- Không bảo hành
- Tốc độ 50k-100k/ngày

Lưu ý: Dịch vụ giá rẻ không ổn định
1650 R4 - Tiktok Views rẻ 💚 $0.01 100 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Dịch vụ này có thể chạy thiếu khi hoàn thành, hãy chạy thêm 10-20% số lượng đặt để đủ số lượng mong muốn

Bắt đầu: 0-5 phút
Tốc độ: 100k-1tr/ngày
Bảo hành: Không

Lưu ý: Dịch vụ giá rẻ không ổn định
1651 R3 - Tiktok view rẻ 💚 $0.01 1 000 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành : Không

Hệ thống view rẻ có thể sập bất kỳ lúc nào, đơn hàng sẽ tự động hủy nếu ko thể chạy.
Hệ thống này chưa hỗ trợ hủy ngang
1652 R1 - Tiktok view rẻ 💚 $0.02 100 100 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu trong 0-6h
- Không bảo hành
- Tốc độ 50k-100k/ngày

Lưu ý: Dịch vụ giá rẻ không ổn định
1653 Tiktok View S2 - Chất lượng cao🔥( BH 30 ngày ) $0.04 100 2 147 483 647 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-5 phút
Bảo hành: 30 ngày
Các đơn hàng bonus 10-50% số lượng đặt
Tốc độ: 100k-2tr/ngày
Chất lượng cao
1654 Tiktok View S4 - Chất lượng cao💝 ( Trending view ) $0.06 100 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu trong 0-1h
- Chất lượng cao
- Không bảo hành
- Tốc độ 50k-100k/ngày
1655 Tiktok View S1 - Không tụt, BH 99 ngày🔥 $0.36 1 000 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 1-6h
Bảo hành: 99 ngày
Tốc độ: 100k-500k/ngày
1656 Tiktok View kèm like [Có nút hủy] [20-40K] $1.29 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: 30 ngày
Tốc độ: 20k-40k/ngày
1657 Tiktok view + like VIP từ tìm kiếm ⭐ $36.00 50 40 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Người xem thật sẽ tìm video của bạn từ thanh search, xem full và like khi xem xong
- Giúp video viral nhanh
- Quốc gia: Đa quốc gia
- Bảo hành: Không
- Tốc độ: 200-400/ngày
- Bắt đầu: 0-3h
1658 Tiktok story view❗ $0.87 100 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Tiktok Follower ( Hoạt động sau cập nhật )

1659 Tiktok follower💝Rẻ💝[Chậm] $1.98 50 100 000 8 giờ 43 phút
Tốc độ: ~50-100/ngày
Bảo hành: Không
Tỷ lệ tụt: Chưa có thống kê
Chất lượng: Thấp
1660 Tiktok Followers [50-200/D] [0-1/H][Chậm] $3.30 50 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Dịch vụ chưa hỗ trợ hủy ngang
- Không bảo hành
- Tỷ lệ tụt: Không xác định
Với đơn trên 10k follow, hệ thống sẽ tăng tốc nhanh hơn
1661 Tiktok Followers [Nhanh nhất] [1-3K/D] [0-1/H] $6.72 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bảo hành: 30 ngày với trang cá nhân mới
- Tỷ lệ tụt: Không xác định
1662 Tiktok follower - Chậm $3.30 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Tốc độ: 100-3k
Thời gian bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: 30 ngày ( với nick mới )
Không bảo hành với nick đã có sẵn follow
Tỷ lệ tụt thống kê trong quá khứ: 0-5%
1663 Tiktok Followers [500-2K/D] [0-1/H] [Chậm] - Tốt $4.80 50 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bảo hành 99 ngày
- Tỷ lệ tụt: 0-5%
1664 Tiktok Followers [3k-5k/D] [0-1/H] - Nhanh $5.55 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bảo hành 30 ngày với nick mới
- Đặt username sẽ bắt đầu nhanh hơn
- Tốc độ: 3k-5k/ngày
- Tỷ lệ tụt: Không xác định
1665 Tiktok Followers [Real] [5k-15K/N] [Nhanh] - Tốt $5.61 10 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Không bảo hành
Tỷ lệ tụt: Không xác định
1666 Tiktok Followers [5k-10K/D] [0-1/H][Nhanh] - Tốt $12.60 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bảo hành 30 ngày
-Tỷ lệ tụt %0-5

TIKTOK Like, Share...

1670 R1 - Tiktok like rẻ 🔥- ( Nhanh ) $1.05 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: 30 ngày
Không đặt đè
Tốc độ: 50-500/ngày
1671 S5 - Tiktok Likes rẻ, nhanh $0.76 10 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Chất lượng: Trung bình
Tốc độ: 1k/ngày
Không Bảo hành
1672 S7 - Tiktok Like ( 4k-20k/ngày ) - Có nút cancel 🚀( Ổn định ) $1.74 10 500 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-1h
- Tỷ lệ tụt: Thấp hoặc ko tụt
- Không bảo hành
- Tốc độ: 4k-20k/ngày
- Chất lượng: Cao
1673 Tiktok Likes + Views [Có nút hủy] [20-40K] $1.29 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bắt đầu: 0-1h
Bảo hành: 30 ngày
Tốc độ: 20k-40k/ngày
1674 S1 - Tiktok Likes ( 10k-20k/ngày ) 🔥- Khuyến nghị $8.10 10 250 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- MIN 20
- MAX 300,000
- Thời gian bắt đầu: 0-1h
- Tốc độ: 10k-20k/ngày
- Bảo hành 30 ngày
- Không tụt

- Đặt link đầy đủ:
VD: https://www.tiktok.com/@vtkh2004/video/6813718962015194370
hoặc
https://vt.tiktok.com/rrStXT/
1675 S2 - Tiktok Likes ( Min 50, MAX 20k ) - Khuyến nghị $19.10 15 30 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Đặt link post
Tốc độ 500-5k/ngày
BH 30 ngày
Thời gian bắt đầu 3-6h

LƯU Ý: Dịch vụ có thể không đếm số bắt đầu, vì vậy, bạn hãy chụp ảnh số lượng kèm thời gian đặt hàng nếu có vấn đề có thể khiếu nại được, chúng tôi không chấp nhận bảo hành nếu không có bằng chứng.
1676 Tiktok share 4 $0.02 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành: Không bảo hành
Tốc độ: 10k-100k/ngày ( tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào thuật toán và số lượng đơn hàng )
Bắt đầu: 0-1h
1677 Tiktok share 5 siêu nhanh $0.30 100 1 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
Bảo hành: Không bảo hành
Tốc độ: 100k-10m/ngày ( tốc độ có thể thay đổi phụ thuộc vào thuật toán và số lượng đơn hàng )
Bắt đầu: 0-1h
1678 Tiktok Share 2 $0.48 50 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Xử lý trong 0-6h
- 1k-10k share/ngày
- Không bảo hành
1679 Tiktok share $1.68 100 10 000 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-6h
- Tốc độ: 200-700/ngày
- Không bảo hành
1680 Tiktok Share 3 - Nhanh ( BH 30 ngày ) $5.60 30 100 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-1h
- Tốc độ: 10k-100k/ngày
- Bảo hành 30 ngày
1681 Tiktok - Comment tùy chọn $26.88 15 160 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu 0-6h
- Tốc độ: 50/ngày
- Không bảo hành
1682 Tiktok Save $0.88 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-6h
- Bảo hành: 30 ngày
- Tốc độ 1k/ngày
1683 Tiktok Save 2 $1.14 10 50 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-1h
- Bảo hành: 30 ngày
- Tốc độ 5k-10k/ngày
1684 Tiktok save 4 $4.00 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1685 Tiktok - Video download $2.70 50 10 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
1686 Tiktok comment tự chọn $31.20 10 100 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Bắt đầu: 0-1h
- Bảo hành: Không
- Tốc độ: 1-30/ngày
- Tỷ lệ tụt: Chưa thống kê
1687 Tiktok comment tự chọn 2 $16.00 10 3 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê

Tiktok livestream tốt - 1

1688 Tiktok Live Stream Views [15p] $1.20 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Đặt link video live của bạn
- Bắt đầu: 0-1 phút
- Lưu ý: Nếu video không lên mắt xem sau 5 phút hãy chụp ảnh livestream kèm thời gian và gửi hỗ trợ để khiếu nại
1689 Tiktok Live Stream Views [30p] $2.40 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Đặt link video live của bạn
- Bắt đầu: 0-1 phút
- Lưu ý: Nếu video không lên mắt xem sau 5 phút hãy chụp ảnh livestream kèm thời gian và gửi hỗ trợ để khiếu nại
1690 Tiktok Live Stream Views [60p] $4.80 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Đặt link video live của bạn
- Bắt đầu: 0-1 phút
- Lưu ý: Nếu video không lên mắt xem sau 5 phút hãy chụp ảnh livestream kèm thời gian và gửi hỗ trợ để khiếu nại
1691 Tiktok Live Stream Views [90p] $7.20 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Đặt link video live của bạn
- Bắt đầu: 0-1 phút
- Lưu ý: Nếu video không lên mắt xem sau 5 phút hãy chụp ảnh livestream kèm thời gian và gửi hỗ trợ để khiếu nại
1692 Tiktok Live Stream Views [120p] $9.60 10 20 000 Chưa đủ dữ liệu thống kê
- Đặt link video live của bạn
- Bắt đầu: 0-1 phút
- Lưu ý: Nếu video không lên mắt xem sau 5 phút hãy chụp ảnh livestream kèm thời gian và gửi hỗ trợ